STIPENDIJE ZAKLADE ZLATKO CRNIĆ – POSTDIPLOMANTIMA

ZAKLADNO VIJEĆE RASPISUJE

natječaj za dodjelu

STIPENDIJE ZAKLADE ZLATKO CRNIĆ – POSTDIPLOMANTIMA

I. Natječaj se raspisuje za dodjelu 1 (jedne) stipendije studentima poslijediplomskog specijalističkog i doktorskog studija iz područja građanskog, trgovačkog, upravnog, europskog, međunarodnog ili financijskog prava na pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj.

II. Pravo na dodjelu Stipendije imaju polaznici, ne stariji od 35 godina:

▪ ako su na sveučilišnom studiju za magistra prava (ili na dodiplomskom studiju) imali prosjek ocjena 4,0 ili više,

▪ ako poznaju barem jedan svjetski jezik do te mjere da se mogu uspješno služiti stručnom i znanstvenom literaturom,

▪ ako sami plaćaju školarinu za poslijediplomski studij,

▪ ako imaju dvije preporuke istaknutih pravnika, osobito sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika i redovitih profesora pravnih znanosti.

III. Stipendija se sastoji u plaćanju školarine za poslijediplomski studij.

Stipendija za plaćanje školarine za I. (prvi) i II. (drugi) semestar isplaćuje se fakultetu na temelju potvrde o upisu; za III. (treći), IV. (četvrti), V. (peti) i VI. (šesti) semestar osim potvrde o upisu sukladno Pravilniku o poslijediplomskom studiju treba priložiti i potvrdu fakulteta da je kandidat položio najmanje 30% (za III.), 50% (za IV.), 70% (za V.) odnosno 90% (za VI. semestar) odslušanih predmeta, sve uz ispunjenje i ostalih obveza prema studiju (izrada obveznih seminarskih radnji).

IIII. Zahtjevu valja priložiti:

▪ potvrdu o upisu, položenim ispitima i ispunjenju ostalih obveza prema studiju i o visini školarine,

▪ potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena na dodiplomskom studiju,

▪ dvije preporuke istaknutih pravnika.

Natječaj i zahtjev nalaze se na internetskim stranicama Zaklade www.zakladazlatkocrnic.hr

V. Zahtjev zajedno s dokazima treba poslati preporučeno na adresu:

ZAKLADA ZLATKO CRNIĆ, 10000 ZAGREB, Trg N. Š. Zrinskog 5

do 10. studenoga 2017. godine.

Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u obzir.

VI. O rezultatu natječaja svi će kandidati biti obaviješteni u roku od 15 dana nakon isteka roka za prijavu.

Nezadovoljni kandidat ima pravo prigovora Zakladnom vijeću u roku od 3 dana od primitka obavijesti. Prigovor se šalje poštom preporučeno na adresu Zaklade.

VII. Stipendist i Zaklada zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Predsjednik Zakladnog vijeća:

dr. sc. Danko Špoljarić