8. Pravnikova stručna praksa

Dragi kolege i kolegice,

Od 29. veljače do 7. ožujka traje 8. natječaj za “Pravnikovu stručnu praksu”.
Radi se o projektu naše Udruge kojim omogućujemo studentima praktičnu primjenu svega što na ovom Fakultetu učimo i stjecanje vještina koje im mogu pomoći pri budućem zapošljavanju. Putem ovog projekta spajamo naše drage kolege studente s najboljim odvjetničkim uredima u Zagrebu. “Pravnikova stručna praksa” projekt je koji za cilj ima dočarati studentima kako je raditi u uredu, komunicirati sa strankama i primjenjivati stečeno znanje u praksi.
Također, ovo je prilika svim studentima da steknu 10 ECTS bodova na 5. godini studija.

PRIJAVE:
se šalju na e-mail adresu: strucna.praksa@gmail.com od 29. veljače do 7. ožujka

Svi potrebni podaci za natječaj objavljeni su u službenom tekstu natječaja koji možete pročitati.

Molimo vas da u prijavi navedete i svoje životopise. Također, nakon prijave, redovito pratite svoju e-mail adresu putem koje ćemo vas obavijestiti o terminu intervjua sa voditeljicama projekta. Iskoristite šansu da se upoznate sa profesijom kojom ćete se možda u budućnosti baviti i steknete nova iskustva i poznanstva u odvjetničkim krugovima.

TEKST NATJEČAJA:

U Zagrebu, 29. veljače 2016.g.
Udruga Pravnik objavljuje:

NATJEČAJ
za “Pravnikovu stručnu praksu”

Opći dio

1. Predmet i svrha natječaja

(1) Projekt “Pravnikova stručna praksa” izvorni je projekt Udruge Pravnik. Cilj projekta je omogućiti studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu posredništvo između studenata i odvjetničkih ureda, odvjetničih društava ili tvrtki s organiziranim pravnim službama (korporativno odvjetništvo) te s drugim poduzećima.
(2) Kroz period obavljanja prakse, student se individualnim mentorstvom pobliže upoznaje s praktičnim dijelom pravne struke kao i sa pojednom granom prava kojom se odvjetnički ured, odvjetničko društvo ili tvrtka, bavi.
(3) Kako rano upoznavanje i usmjeravanje u pojedine grane prava nužno dovodi do povećanja stručnosti i kvalitete određenog područja prava, krajni cilj projekta “Pravnikova stručna praksa” je unaprjeđenje pravne struke u Republici Hrvatskoj.

2. Vrijeme trajanja stručne prakse

(1) Vrijeme trajanja stručne prakse je u pravilu tri mjeseca, osim ako kod opisa obavljanja prakse u pojedinom odvjetničkom uredu, društvu ili tvrtki nije navedeno drugačije.

3. Sadržaj stručne prakse

(1) U vremenu obavljanja stručne prakse, student će kroz mentorski odnos steći znanje i iskustvo u području prava kojim se mentor podrobnije bavi.
(2) Zadaci studenta mogu se sastojati u pisanju podnesaka, žalbi, odlaženju na ročišta u pratnji mentora i slično, no u pravilu su detaljno određeni za svakog mentora u posebnom dijelu natječaja.
(3) Podatak o naknadi za vrijeme i rad u odvjetničkom uredu, društvu ili tvrtki, ukoliko je ona predviđena, naveden je u opisu svakog odvjetničkog ureda, društva ili tvrtke u posebnom dijelu natječaja.

4. Sudionici natječaja

(1) Natječaju mogu pristupiti svi studenti 3., 4., i 5. godine studija Pravnog fakulteta u Zagrebu koji uz navedeni opći uvjet, zadovoljavaju i posebne uvjete navedene u opisu pojedinog odvjetničkog ureda, društva ili tvrtke.

5. Sadržaj prijave

(1) Prijava za natječaj treba sadržavati ime i prezime kandidata, godinu studija, željeni odvjetnički ured, društvo ili tvrtku te životopis (CV).
(2) U istoj prijavi dozvoljeno je navesti samo jedan odvjetnički ured, društvo ili tvrtku.
(3) Izbor istaknut u prijavi predstavlja studentov prvi izbor.
(4) Prijave čiji sadržaj ne udovoljava onom iz st. 1. i 2. ovog članka, neće se uzimati u obzir.
(5) Ukoliko pojedini odvjetnički ured, društvo ili tvrtka postavlja dodatne uvjete, potrebno je istaknuti u prijavi da kandidat udovoljava i tim uvjetima.
(6) Prijave se šalju na e-mail adresu: strucna.praksa@gmail.com.

Posebni dio

1. Boost d.o.o.

(1) Tvrtka Boost d.o.o. pruža savjetodavne usluge domaćim tvrtkama te operativno i logistički pomaže stranim investitorima prilikom pokretanja poslovne aktivnosti u Republici Hrvatskoj.
(2) Praksa u ovom poduzeću namijenjena je studentima 3., 4. i 5. godine.
(3) Obavezni uvjet je poznavanje rada na računalu, a osobito rad s Microsoft Office alatima.
(4) Posebni uvjet je poznavanje jednog stranog jezika u govoru i pismu – prednost ima engleski jezik.

2. Q-Projekt d.o.o.

(1) Q-Projekt d.o.o. bavi se pripremom i realizacijom projekata financiranih iz fondova EU za jedinice lokalne i regionalne samouprave te za sve pravne subjekte (privatni, javni, socijalni sektor).
(2) Praksa u ovom poduzeću namijenjena je studentima 4. i 5. godine.
(3) Obavezni uvjeti su poznavanje engleskog jezika i rada na računalu.
(4) Prednost će imati studenti sa znanjem jednog od sljedećih jezika: portugalski /španjolski/ talijanski.
(5) Prednost će imati studenti sa izraženim interesom za rad u sektoru fondova Europske unije.
(6) Prednost će imati studenti sa interesom za rad u području javne administracije/javnih politika/politika Europske unije/europske legislative.
(7) Studenti sa dodatnom edukacijom i iskustvom na predmetnim područjima imati će prednost.
(8) Termin prakse će se dogovoriti individualno s odabranim kandidatom, ovisno o njezinim/ njegovim fakultetskim obvezama.

Odvjetnički uredi i društva

3. Odvjetničko društvo Bardek, Lisac, Mušec, Skoko d.o.o.

(1) Odvjetničko društvo se bavi trgovačkim i građanskim pravom te savjetuje pretežno domaće i strane pravne osobe.
(2) Praksa u ovom uredu namijenjena je isključivo studentima koji imaju najviše 3 ispita do diplome Pravnog fakulteta u Zagrebu.
(3) Prednost cće imati studenti s izraženim interesom za pravo te financije/poreze/ekonomiju.
(4) Obavezni uvjet je poznavanje engleskog jezika.
(5) Praksa traje 3 tjedna, radno vrijeme od 9-17h. Termin prakse će se dogovoriti individualno s odabranim kandidatom, ovisno o njezinim/ njegovim fakultetskim obvezama.

4. Odvjetnički ured Gabriele Wahl Cesarec

(1) Odvjetnički ured bavi se ponajviše trgovačkim pravom i pravom društava.
(2) Praksa u ovom uredu namijenjena je isključivo studentima 4. i 5. godine.
(3) Posebni uvjeti su poznavanje njemačkog i engleskog jezika.

5. Odvjetnički ured Vlatka Cikač

(1) Odvjetnički ured Cikač bavi se obiteljskim pravom i nasljednim pravom.
(2) Praksa u ovom uredu namijenjena je isključivo studentima 4. i 5. godine.
(3) Kako odvjetnički ured zastupa pravne i fizičke osobe s njemačkog govornog područja, prednost će se dati studentima koji se služe njemačkim jezikom.
(4) Poseban uvjet je da kandidat ima status redovnog studenta.
(5) U početku je praksa volonterske naravi, no kasnije postoji mogućnost naknade ovisno o utrošenom vremenu i učinku.

6. Odvjetnički ured Ana-Marija Gospočić

(1) Odvjetnički ured Ana-Marija Gospočić bavi se ponajviše kaznenim pravom.
(2) Posebni uvjeti su položeni ispiti iz kaznenog materijalnog prava, kaznenog procesnog prava i izražen interes za kazneno pravo.
(3) Poželjno je da kandidat ima znanje iz engleskog jezika.

7. Odvjetničko društvo Hraste & Partneri d.o.o.

(1) Odvjetničko društvo Hraste i partneri bavi se ponajviše građanskim i trgovačkim pravom te pravom intelektualnog vlasništva.
(2) Poseban uvjet je izražen interes za rad u odvjetništvu.

8. Odvjetnički ured Krehić

(1) Odvjetnički ured Krehić primarno se bavi trgovačkim i statusnim, građanskim pravom, pravom tržišnog natjecanja i stranim investicijama.
(2) Praksa u ovom uredu namijenjena je isključivo studentima 4. i 5. godine.
(3) Poseban uvjet je odlično poznavanje engleskog jezika, u pismu i govoru.
(4) Prednost će imati studenti s izraženim interesom za rad s inozemnim klijentima te granama prava navedenim u točki 1.

9. Odvjetničko društvo Lipovšćak i partneri d.o.o.

(1) Odvjetničko društvo bavi se ponajviše korporativnim i financijskim pravom.
(2) Praksa u ovom odvjetničkom uredu namijenjena je isključivo studentima 4. i 5. godine.
(3) Poseban uvjet je izražen interes za rad u odvjetništvu te znanje engleskog jezika. Prednost imaju studenti sa znanjem njemačkog jezika.

10. Odvjetnik Marohnić u suradnji s Karanović & Nikolić

(1) Odvjetnik se bavi trgovačkim pravom, pravom društva, građanskim i radnim pravom.
(2) Praksa je namijenjena isključivo studentima 4. i 5. godine.
(3) Posebni uvjeti su poznavanje engleskog jezika te rada na računalu.
(4) Prednost će imati studenti sa izraženim interesom za poslovanje i savjetovanje trgovačkih društava.

11. Odvjetnički ured Musulin

(1) Odvjetnički ured Musulin bavi se pretežno građanskim pravom, te već više od 20 godina zastupa u najvećem dijelu fizičke osobe radi ostvarenja njihovih prava. Obzirom na sjedište ureda većina zastupanja u sudskim postupcima održava se na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, Općinskom radnom sudu u Zagrebu, te Općinskom sudu u Novom Zagrebu, kao i njihovim Stalnim službama sukladno odredbama Zakona o područjima i sjedištima sudova.
(2) Praksa u ovom odvjetničkom uredu namijenjena je isključivo studentima 4. i 5. godine.
(3) Duljina trajanja prakse je najmanje 3 mjeseca.
(4) Poseban uvjet je izražen interes za rad u odvjetništvu i rad sa strankama, te znanje engleskog jezika i rad na računalu.
(5) U početku je praksa volonterske naravi, no kasnije postoji mogućnost naknade ovisno o utrošenom vremenu i ucčinku.

12. Odvjetnički ured Pribanić

(1) Odvjetnički ured Pribanić ponajviše se bavi trgovačkim i radnim pravom, ali i građanskim.
(2) Praksa u ovom odvjetničkom uredu je namijenjena isključivo studentima 4. i 5. godine.
(3) Poseban uvjet je poznavanje engleskog jezika.
(4) Trajanje prakse je minimalno mjesec dana. Termin prakse će se dogovoriti individualno s odabranim kandidatom, ovisno o njezinim/njegovim fakultetskim obvezama.

13. Odvjetničko društvo Škarica i partneri

(1) Odvjetničko društvo bavi se ponajviše građanskim i trgovačkim pravom.
(2) Praksa je namijenjena isključivo redovnim studentima 4. i 5. godine.
(3) Posebni uvjeti su poznavanje engleskog jezika te rad na računalu.

14. Odvjetnički ured Tomislav Valičević

(1) Odvjetnički ured Tomislav Valičević bavi se trgovačkim i građanskim pravom.
(2) Praksa je namijenja isključivo studentima 4. i 5. godine.
(3) Kako odvjetnički ured surađuje s austrijskim odvjetničkim društvom Hasch i partneri, prednost će se davati studentima koji se služe njemačkim jezikom.
(4) Posebni uvjeti su poznavanje engleskog jezika i rada na računalu.

15. Odvjetničko društvo Vukina & Partneri d.o.o.

(1) Odvjetničko društvo bavi se pravom intelektualnog vlasništva, građanskim pravom, radnim pravom i trgovačkim pravom.
(2) Praksa je namijenjena redovitim studentima 4. i 5. godine.
(3) Posebni uvjeti su izražena želja za radom u odvjetništvu, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog jezika te poželjno je znanje njemačkog jezika.
(4) Praksa traje 3 mjeseca, svaki dan po 4h. Termin prakse će se dogovoriti individualno s odabranim kandidatom, ovisno o njezinim/njegovim fakultetskim obvezama.

Završne odredbe

(1) Krajnji rok prijava na natječaj je ponedjeljak 7. ožujka 2016. godine do 20 sati.
(2) Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u obzir.