Pravnikova stručna praksa 2015

U Zagrebu, 6. ožujka 2015.

Udruga Pravnik objavljuje:

NATJEČAJ

 za “Pravnikovu stručnu praksu”

 Opći dio

 1. Predmet i svrha natječaja

 (1) Projekt “Pravnikova stručna praksa” izvorni je projekt Udruge Pravnik. Cilj projekta je omogućiti studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu posredništvo između studenata i odvjetničkih ureda, odvjetničkih društava ili tvrtki s organiziranim pravnim službama (korporativno odvjetništvo) te s drugim poduzećima.

(2) Kroz period obavljanja prakse, student se individualnim mentorstvom pobliže upoznaje s praktičnim dijelom pravne struke kao i sa pojednom granom prava kojom se odvjetnički ured, odvjetničko društvo ili tvrtka, bavi.

(3) Kako rano upoznavanje i usmjeravanje u pojedine grane prava nužno dovodi do povećanja stručnosti i kvalitete određenog područja prava, krajni cilj projekta “Pravnikova stručna praksa” je unaprjeđenje pravne struke u Republici Hrvatskoj.

 2. Vrijeme trajanja stručne prakse

 (1) Vrijeme trajanja stručne prakse je u pravilu tri mjeseca, osim ako kod opisa obavljanja prakse u pojedinom odvjetničkom uredu, društvu ili tvrtki nije navedeno drugačije.

 3. Sadržaj stručne prakse

 (1) U vremenu obavljanja stručne prakse, student će kroz mentorski odnos steći znanje i iskustvo u području prava kojim se mentor podrobnije bavi.

(2) Zadaci studenta mogu se sastojati u pisanju podnesaka, žalbi, odlaženju na ročišta u pratnji mentora i slično, no u pravilu su detaljno određeni za svakog mentora u posebnom dijelu natječaja.

(3) Podatak o naknadi za vrijeme i rad u odvjetničkom uredu, društvu ili tvrtki, ukoliko je ona predviđena, naveden je u opisu svakog odvjetničkog ureda, društva ili tvrtke u posebnom dijelu natječaja.

 4. Sudionici natječaja

 (1) Natječaju mogu pristupiti svi studenti 3., 4., i 5. godina studija Pravnog fakulteta u Zagrebu koji uz navedeni opći uvjet, zadovoljavaju i posebne uvjete navedene u opisu pojedinog odvjetničkog ureda, društva ili tvrtke.

 5. Sadržaj prijave

 (1) Prijava za natječaj treba sadržavati ime i prezime kandidata, godinu studija, željeni odvjetnički ured, društvo ili tvrtku te životopis (CV).

(2) U istoj prijavi dozvoljeno je navesti samo jedan odvjetnički ured, društvo ili tvrtku.

(3) Izbor istaknut u prijavi predstavlja studentov prvi izbor.

(4) Prijave čiji sadržaj ne udovoljava onom iz st. 1. i 2. ovog članka, neće se uzimati u obzir.

(5) Ukoliko pojedini odvjetnički ured, društvo ili tvrtka postavlja dodatne uvjete, potrebno je istaknuti u prijavi da kandidat udovoljava i tim uvjetima.

(6) Prijave se šalju na e-mail adresu: strucna.praksa@gmail.com.

 Posebni dio

 1. Boost d.o.o.

(1) Tvrtka Boost d.o.o. pruža savjetodavne usluge domaćim tvrtkama te operativno i logistički pomaže stranim investitorima prilikom pokretanja poslovne aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

(2) Praksa u ovom poduzeću namijenjena je studentima 3., 4. i 5. godine.

(3) Obavezni uvjet je poznavanje rada na računalu, a osobito rad s Microsoft Office alatima.

(4) Posebni uvjet je poznavanje jednog stranog jezika u govoru i pismu – prednost ima engleski jezik.

 2. Q-Projekt d.o.o.

(1) Q-Projekt d.o.o. bavi se  pripremom i realizacijom projekata financiranih iz fondova EU za jedinice lokalne i regionalne samouprave te za sve pravne subjekte (privatni, javni, socijalni sektor).

(2) Praksa u ovom poduzeću namijenjena je studentima 4. i 5. godine.

(3) Obavezni uvjeti su poznavanje engleskog jezika i rada na računalu.

(4) Prednost će imati studenti sa znanjem jednog od sljedećih jezika: portugalski /španjolski/ talijanski.

(5) Prednost će imati studenti sa izraženim interesom za rad u sektoru fondova Europske unije.

(6) Prednost će imati studenti sa interesom za rad u području javne administracije/javnih politika/politika Europske unije/europske legislative.

(7) Studenti sa dodatnom edukacijom i iskustvom na predmetnim područjima imati će prednost.

(8) Termin prakse će se dogovoriti individualno s odabranim kandidatom, ovisno o njezinim/ njegovim fakultetskim obvezama.

 Odvjetnički uredi i društva

 3. Odvjetničko društvo Bardek, Lisac, Mušec, Skoko d.o.o.

 (1) Odvjetničko društvo se bavi trgovačkim i građanskim pravom te savjetuje pretežno domaće i strane pravne osobe.

(2) Praksa u ovom uredu namijenjena je isključivo studentima 4. i 5. godine.

(3) Obavezni uvjeti su poznavanje engleskog jezika i rada na računalu. Prednost imaju studenti sa znanjem njemačkog jezika.

(4) Praksa traje 2-3 tjedna, 40 sati tjedno. Termin prakse će se dogovoriti individualno s odabranim kandidatom, ovisno o njezinim/ njegovim fakultetskim obvezama.

 4. Odvjetnički ured Gabriele Wahl Cesarec

 (1) Odvjetnički ured bavi se ponajviše trgovačkim pravom i pravom društava.

(2) Praksa u ovom uredu namijenjena je isključivo studentima 4. i 5. godine.

(3) Posebni uvjeti su poznavanje njemačkog i engleskog jezika.

 5. Odvjetnički ured Vlatka Cikač

 (1) Odvjetnički ured Cikač bavi se pravom nekretnina, obiteljskim i nasljednim pravom.

(2) Praksa u ovom uredu namijenjena je isključivo studentima 4. i 5. godine.

(3) Kako odvjetnički ured zastupa pravne i fizičke osobe s njemačkog govornog područja, prednost će se dati studentima koji se služe njemačkim jezikom.

(4) Poseban uvjet je da kandidat ima status redovnog studenta.

(5) U početku je praksa volonterske naravi, no kasnije postoji mogućnost naknade ovisno o utrošenom vremenu i učinku.

 6. Odvjetnički ured Ana-Marija Gospočić

 (1) Odvjetnički ured Ana-Marija Gospočić bavi se ponajviše kaznenim pravom.

(2) Posebni uvjeti su položeni ispiti iz kaznenog materijalnog prava, kaznenog procesnog prava i izražen interes za kazneno pravo.

(3) Poželjno je da kandidat ima znanje iz engleskog jezika.

 7. Odvjetničko društvo Hraste & Partneri d.o.o.

 (1) Odvjetničko društvo Hraste i partneri bavi se ponajviše građanskim i trgovačkim pravom te pravom intelektualnog vlasništva.

(2) Poseban uvjet je izražen interes za rad u odvjetništvu.

(3) Poželjno je da kandidat ima znanje iz engleskog jezika.

 8. Odvjetnički ured Krehić

 (1) Odvjetnički ured Krehić se primarno bavi trgovačkim & statusnim, građanskim pravom, pravom tržišnog natjecanja i stranim investicijama.

(2) Praksa u ovom uredu namijenjena je isključivo studentima 4. i 5. godine.

(3) Poseban uvjet je aktivno i pasivno odlično poznavanje engleskog jezika, u pismu i govoru.

(4) Poželjno je da kandidat ima znanje iz njemačkog jezika, ali nije nužno.

 9. Odvjetničko društvo Lipovšćak i partneri d.o.o.
u suradnji s Crowe Horwath Croatia

 (1) Odvjetničko društvo bavi se ponajviše korporativnim i financijskim pravom.

(2) Praksa u ovom odvjetničkom uredu namijenjena je isključivo studentima 4. i 5. godine.

(3) Poseban uvjet je izražen interes za rad u odvjetništvu te znanje engleskog jezika. Prednost imaju studenti sa znanjem njemačkog jezika.

 10. Odvjetnici Marohnić, Pribanić i Raach
u suradnji s Karanović & Nikolić

 (1) Odvjetnici se bave trgovačkim pravom, pravom društava, pravom tržišnog natjecanja, radnim i poreznim pravom.

(2) Praksa je namijenjena isključivo studentima 4. i 5. godine s položenim ispitom iz trgovačkog prava te jednim od sljedeća dva: radno pravo ili pravo društava.

(3) Posebni uvjet je poznavanje engleskog jezika, a poželjno je i znanje iz njemačkog ili talijanskog jezika.

(4) Praksa traje 1 do 3 mjeseca, do 20 sati tjedno, ovisno o potrebama i mogućnostima studenta.

 11. Odvjetnički ured Blaženka Musulin

 (1) Odvjetnički ured bavi se pretežno građanskim pravom, a postupci se u većini slučajeva vode na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, te općinskim sudovima u okolici Zagreba.

(2) Poseban uvjet je izražen interes za rad u odvjetništvu te znanje engleskog jezika i rada na računalu.

(3) U početku je praksa volonterske naravi, no kasnije postoji mogućnost naknade ovisno o utrošenom vremenu i učinku.

 12. Odvjetničko društvo Škarica i partneri

 (1) Odvjetničko društvo bavi se ponajviše građanskim i trgovačkim pravom.

(2) Poseban uvjet je izražen interes za rad u odvjetništvu.

 13. Odvjetnički ured Tomislav Valičević

 (1) Odvjetnički ured Tomislav Valičević bavi se trgovačim i građanskim pravom.

(2) Praksa u ovom uredu namijenjena je isključivo studentima 4. i 5. godine.

(3) Posebni uvjeti su poznavanje engleskog jezika i rada na računalu.

(4) Kako odvjetnički ured surađuje s austrijskim odvjetničkim društvom Hasch i partneri, prednost će se davati studentima koji se služe njemačkim jezikom.

 14. Odvjetničko društvo Vukina & Partneri d.o.o.

 (1) Odvjetničko društvo bavi se pravom intelektualnog vlasništva, građanskim pravom, radnim pravom i trgovačim pravom.

(2) Praksa je namijenjena studentima 3., 4. i 5. godine.

(3) Posebni uvjeti su izražena želja za radom u odvjetništvu, prvenstveno građanskim pravom te poznavanje rada na računalu.

(4) Praksa traje svaki dan po 4h, u smjenama od 9-13h i od 13-17h. Termin prakse će se dogovoriti individualno s odabranim kandidatom, ovisno o njezinim/njegovim fakultetskim obvezama.

 Završne odredbe

 (1) Krajnji rok prijava na natječaj je nedjelja 15. ožujak 2015. godine do 18 sati.

(2) Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u obzir.