Poziv za objavu radova

Udruga Pravnik i ovog semestra poziva studente da objave radove u našem časopisu.

Pozivamo studente svih godina da nam dostave svoje seminarske i diplomske radove te druge stručne uratke. Osim teorijskih radova, studenti mogu poslati i analize slučajeva domaće i međunarodne sudske prakse, kao i priloge vezane uz njihove izvannastavne aktivnosti (sudjelovanja na konferencijama i seminarima, simuliranim suđenjima i pravnim školama).

 

Podsjećamo studente da ne zaborave na pravila za objavu radova u časopisu „Pravnik“, koja se mogu pronaći u svakom broju časopisa, kao i na službenim stranicama udruge www.pravnik.hr.

Radovi se mogu poslati mailom na udruga.pravnik@gmail.com ili dostaviti u pretinac Udruge Pravnik, u prizemlju na Trgu maršala Tita 3.