Poziv za objavu radova u časopisu Pravnik

Drage kolegice i kolege,
pozivamo sve zainteresirane studentice i studente da nam pošalju svoje radove za objavu u prestižnom studentskom časopisu – Pravnik.
Osnovni uvjeti za objavu rada su:
• mora se raditi o stručnom ili znanstvenom radu pravne, politološke, sociološke, ekonomske ili neke druge društvene tematike
• uredništvu se uz rad mora dostaviti i recenzija/preporuka sveučilišnog nastavnika
• rad ne smije biti objavljivan u drugim stručno–znanstvenim publikacijama
Također napominjemo kako će najbolji studentski rad bit nagrađen Nagradom Pravnik.
Radovi se zaprimaju na e-mail: udruga@pravnik.hr do 24. studenog 2017. godine