Poziv za objavu radova u 104. broju časopisa Pravnik

Drage kolegice i kolege,

pozivamo sve zainteresirane studentice i studente da nam pošalju svoje radove za objavu u prestižnom studentskom časopisu – Pravnik.

Osnovni uvjeti za objavu rada su:

• mora se raditi o stručnom ili znanstvenom radu pravne, politološke, sociološke, ekonomske ili neke druge društvene tematike

• uredništvu se uz rad mora dostaviti i recenzija/preporuka sveučilišnog nastavnika

• rad ne smije biti objavljivan u drugim stručno–znanstvenim publikacijama

Također napominjemo kako će najbolji studentski rad bit nagrađen Nagradom Pravnik.

Radovi se zaprimaju na e-mail: udruga@pravnik.hr do 26. studenog 2018. godine,  a sve informacije o pravilima za objavu nalaze se na našim mrežnim stranicama: http://pravnik.hr/casopis/pravila-za-objavu-radova/