Povijest udruge

Udruga Pravnik je prisutna u akademskom životu već gotovo pola stoljeća. Kontinuitet rada na Pravnom fakultetu u Zagrebu od davne 1967. godine pokazatelj je pouzdanosti i profesionalnosti te vještog balansiranja između tradicije i inovativnosti.

Od siječnja 1853. do srpnja 1854. g. u Zagrebu je izlazio „Pravnik, časopis za pravne i deržavne znanosti“. Časopis je donosio prikaze sudske prakse sudova s područja Austrije, Mađarske i Hrvatske te objašnjenja nekih pravih instituta. Odvjetnik Matija Mrazović je uređivao i izdavao taj časopis.  Čitavo stoljeće kasnije, studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu su po uzoru na časopis iz 19. stoljeća svoj studentski časopis odlučili nazvati upravo „Pravnik“.

Godine 1967. počinje izlaziti studentski časopis Pravnik, koji je u početku zamišljen kao časopis informativnog tipa, a osim stručnog sadržaja sadržavao je i kulturnu i informativnu rubriku. U kulturnoj rubrici objavljivane su pjesme i aforizmi studenata i diplomiranih pravnika, a u informativnoj su se obrađivali aktualni studentski problemi na Fakultetu. Kao dugoročna programska orijentacija zacrtano je objavljivanje najkvalitetnijih studentskih radova te se časopis u konačnici razvio u stručni časopis u kojem studenti prava već više od 40 godina objavljuju svoje stručne radove.
Kao osnivače časopisa između ostalih treba spomenuti Ivicu Račana, Tomu Previšića (prvi glavni urednik), Dešu Mlikotin-Tomić, Petra Požara i Stjenka Vranjicana. U prvih nekoliko godina, časopis nije stekao status informativnog glasila zbog svog rijetkog izlaženja.  Zbog toga 1971. g. dolazi do promjene te se časopis isključivo orijentira na objavljivanje stručnih radova. Iste godine dolazi i do nove numeracije časopisa koji ponovno počinje izlaziti od prvog broja. Kasnije, 1986. g. ponovno će doći do promjene u numeraciji zbog upisa u registar časopisa. Ipak, spomenute promjene nisu bitno izmijenile osnovnu koncepciju časopisa zacrtanu još od njegovih osnivača već su potaknule njegovu još ekskluzivniju stručnu orijentaciju.

Godine 1982. Udruga Pravnik širi svoju djelatnost održavanjem prve tribine pod nazivom „Teror i terorizam“, s gostima-panelistima dr. Žarkom Puhovskim i dr. Katarinom Tomaševski. Time službeno počinje nova aktivnost udruge, koja se pokazala vrlo uspješnom u organizaciji rasprava i informiranja studenata i šire javnosti o aktualnih pitanjima i problemima društva. Tribine se održavaju nekoliko puta godišnje, a kroz dugi niz godina na njima su gostovali mnogi stručnjaci i eminentni gosti iz područja prava, politike, kulture, športa i brojnih drugih područja.

Broj članova Udruge Pravnik s godinama se povećavao, a time se povećavao i broj i raznolikost aktivnosti Udruge. Godine 2009. održan je prvi „Kongres studenata prava“. Od tada trodnevni  Kongres postaje stalni projekt Udruge koji se održava svake godine u listopadu o određenoj temi. Predavači na Kongresu su teoretičari, praktičari, stručnjaci iz javnog i privatnog sektora, a cilj je omogućiti zainteresiranim studentima da na drugačiji način prodube svoje znanje o pravnim, kulturnim, socijalnim i ostalim problemima te da izravno sudjeluju u raspravi o zanimljivim temama.

Najnoviji projekt udruge je „Pravnikova stručna praksa“ koji je zaživio 2012. g. zahvaljujući  svojim ambicioznim članovima. Cilj projekta je omogućiti studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu posredništvo između studenata i odvjetničkih ureda, odvjetničkih društava ili tvrtki s organiziranim pravnim službama. Kroz period obavljanja prakse (od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci), student se individualnim mentorstvom pobliže upoznaje s praktičnim dijelom pravne struke, stječe prijeko potrebno praktično iskustvo i vještine rada – temelj za svoje buduće zanimanje. Natječaj za stručnu praksu se raspisuje na početku svakog akademskog semestra, obično u listopadu i ožujku.

Sva djelovanja udruge su plod marljivog rada i upornog zalaganja studenata prava. No potrebno je istaknuti našu zahvalnost zbog dugogodišnje potpore Uprave Pravnog fakulteta u Zagrebu te ostalih sponzora, bez čije bi podrške bilo nemoguće ostvariti navedene projekte, a osobito izdavanje časopisa Pravnik.

Udruga Pravnik nastoji svakim projektom pridonijeti akademskoj zajednici, a članovima Udruge rad na aktivnostima čini neprocjenjivo životno, ali i radno iskustvo. Pohvalna stavka u životopisu, aktivno sudjelovanje u akademskom životu, preporuke i poznanstva  samo su neke od neposrednih koristi. Nije na odmet spomenuti da su nerijetko u Udruzi svoje prve početke pravne karijere započinjali profesori s našeg Fakulteta, suci, odvjetnici, akademici i političari.

Neka nam vrijeme provedeno na Fakultetu ne bude savladavanje samo fakultetskih obveza, ostvarimo nešto više, budimo kreativni i ostavimo trag za buduće generacije… Pridružite se našem timu! Sastanci su petkom u 18 sati, adresa Trg maršala Tita 3, dvorana II (prizemlje, lijevo).