Povijest časopisa

Početke Udruge pronalazimo u davnoj 1967. Sama Udruga tada, u počecima, nije imala jedinstvenu i planski organiziranu formu udruge s jasno definiranim aktivnostima, već se razvijala oko časopisa, rezultata ideje nekolicine studenata entuzijasta o objavljivanju vlastitih seminarskih radova i poticanja različitih izvannastavnih aktivnosti, a oko kojeg se okuplja i danas.

U tom smislu, Časopis je tradicija Udruge, ali i Sveučilišta.

 

Još u zamisli projekta, zacrtano je objavljivanje najkvalitetnijih studentskih radova i na taj način razvijanje osjećaja za znanstvenu metodologiju.

Zbog skromnih materijalnih sredstava, prvi je broj Časopisa otisnut na šapirografu u tadašnjoj Sveučilišnoj tiskari, a prema riječima njegovog tadašnjeg glavnog urednika, Tome Previšića, bio je pretežno uvodnog i biltenskog karaktera. Usprkos mnogim korektorskim pogreškama, tipfelerima i sličnom, već je i takav uvodni broj Pravnika pokazao čvrstu inicijativu članova uredništva za osnivanjem prvog stručnog studentskog časopisa na području tadašnje Jugoslavije.

Odlaskom Tome Previšića u Studentski list, glavnim urednikom postaje Petar Požar pod čijim će budnim uredničkim okom izaći slijedeća četiri broja, a sam Pravnik se potpuno afirmirati kao redovit i ozbiljan časopis.

Tiskanje je djelomično financirao Fakultet, s kojim su časopis, a sada već i istoimena udruga, od početka stajali u bliskoj suradnji, a djelomično i ostali sponzori: Informator, Leksikografski zavod, Narodne novine.

Mnogi mlađi profesori i asistenti pokazali su se vrlo susretljivima prema još mladom Časopisu, a osobito Smiljko Sokol, Zvonimir Šeparović i Mira Alinčić, čija je pomoć bila od iznimne koristi i koji su pomogli Časopisu konačno ‘stati na noge’.

Ustrojstvo i funkcioniranje Udruge u ono vrijeme, u nekoliko je rečenica slikovito opisao jedan od prvih glavnih urednika prof. dr. sc. Stjenko Vranjican (u razgovoru za jubilarni Pravnik br. 35, god. 1987.): “Redakciju je imenovao Savez studenata. No, nije se tu mnogo formaliziralo – redakcija se formirala na temelju afiniteta, aktivitete zainteresiranih studenata. Uglavnom je sve ležalo na glavnom uredniku. On je davao određene zadatke redakciji, no ipak, on je nosio cjelokupnu tehničku i financijsku stranu.”

 

Iako je od početka podnaslov Pravnika glasio “stručni časopis studenata Pravnog fakulteta”, to nije sprječavalo članove uredništva prvih osam brojeva da u sadržaj uvrste, pored stručne, i kulturnu i informativnu rubriku.

U kulturnoj rubrici objavljivane su pjesme i aforizmi studenata i diplomiranih pravnika, a u informativnoj su se obrađivali najaktualniji studentski problemi na Fakultetu. Ipak, zbog rijetkog izlaženja Pravnik u stvarnosti nikada nije stekao status svakodnevnog informativnog glasila što je samo potaknulo ekskluzivniju stručnu orijentaciju.

U tom smislu, godine 1971., nakon već izašlih osam brojeva, došlo je do promjene i isključivo stručnog profiliranja, što je dovelo i do novog numeriranja te izlaženja “ponovnog” broja 1-2. Takva se numeracija zadržava od 1971. do 1986., a od 1986. godine, zbog upisa u registar časopisa i jedinstvene nomenklature i klasifikacije dolazi do nove promjene. Nova numeracija sada obuhvaća naznaku godišta, rednog broja časopisa unutar godine te ukupan broj časopisa izašlih od 1971. Grafički dizajn i vizualni identitet mijenjao se još i mnogo više puta.  Unatoč svim tim promjenama, Časopis nikada nije bitno izmijenio svoj raison d’ être, koncepciju stručnog studentskog lista, zacrtanu još od njegovih osnivača.

U svojih skoro pedeset godina djelovanja, Pravnik se afirmirao kao jedinstveni stručni studentski časopis, nezamjenjiv u obrazovanju mlađih naraštaja pravnika, posebice onih koji planiraju napredovanje na znanstvenom području. Tome u prilog najbolje govori čak i letimični pregled popisa imena studenata-autora članaka, koji broji mnoge sadašnje nastavnike Pravnog fakulteta u Zagrebu, ugledne pravne stručnjake, suce, odvjetnike, javne radnike i mnoge druge značajne osobe. Velik dio njih bili su također i članovi Udruge, a neki čak i urednici samog časopisa.