Novo izdanje časopisa Pravnik

Objavljen je novi broj časopisa Pravnik (Vol. 54, br. 106, 2020.)!
106. broj Pravnika prvi je broj nakon reforme koncepta časopisa iz stručnog u znanstveno-stručni. Online verziju časopisa preuzmite na portalu Hrčak https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=19503.
„Posebnost ovog broja proizlazi iz dviju, međusobno nepovezanih, okolnosti. Prva se ogleda u neugodnim i nepredvidivim okolnostima pandemije SARS-CoV-2 virusa te razornog potresa koji je pogodio Grad Zagreb i sam Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Usprkos tome, zadovoljstvo mi je ustvrditi da je Uredništvo i u takvim okolnostima uspjelo prirediti
ovaj broj časopisa, štoviše, unaprijedivši njegovu kvalitetu reformom koncepta časopisa iz stručnog u znanstveno-stručni. Time dolazimo do druge okolnosti, koja je svakako ugodnija, ali je zahtijevala predan i dugotrajan napor svih članova Uredništva. Druga okolnost koja je odgodila izlazak ovoga broja jest činjenica dugotrajnosti procesa evaluacije i recenzije pristiglih radova, u svrhu nadgradnje njihove kvalitete kako bi odgovarali visokim kriterijima izvrsnosti koje Pravnik, sada kao znanstveno-stručni časopis, postavlja autorima.
(…) kriterij znanstvene izvrsnosti kao primarni zahtjev znanstvenog časopisa zahtijevao je napuštanje dotadašnjeg sustava jednostruke otvorene recenzije sveučilišnog nastavnika-mentora rada i uvođenje anonimnog recenzijskog postupka.
(…) od ak. god. 2019./2020. prilikom dostavljanja radova Uredništvu nije potrebno slati preporuku, tj. mišljenje nastavnika-mentora. Svaki zaprimljeni rad prolazi prvotnu uredničku evaluaciju Uređivačkog odbora te se po pozitivnom ishodu iste, uz savjet članova Znanstvenog odbora, upućuje na dvostruku dvostruko-anonimnu recenziju dvama stručnjacima iz područja teme rada. Po pozitivnoj ocjeni u obje recenzije rad se prihvaća za objavu u jednoj od sljedećih kategorija: izvorni znanstveni rad, prethodno znanstveno priopćenje, pregledni znanstveni rad, stručni rad.
Zadovoljstvo mi je stoga istaknuti da ovaj, 106. broj Pravnika, nakon mnoštva pristiglih i recenziranih radova te godinu dana predanog rada Uredništva, recenzenata i samih autora, donosi sedam recenziranih radova i jedan prilog.“
(Valentino Kuzelj, Riječ urednika, Pravnik, Vol. 54, br. 106, 2020., str. 4-7.).

Radovi u 106. broju Pravnika:

Izvorni znanstveni radovi

Zrinka Erent-Sunko, Ivan Gržetić
OSTRACIZAM –MOĆNO SREDSTVO USTAVNOPRAVNE ZAŠTITE U ATENSKOM POLISU ILI MJERA BEZ ZNAČAJNOG UČINKA?
Igor Milković, Miran Marelja
ZAKON O VRHOVNIŠTVU IZ 1534. GODINE I NJEGOVE NEPOSREDNE PRAVNO-POVIJESNE POSLJEDICE U KONTEKSTU ZAČETKA REFORMACIJE U
ENGLESKOJ.

Pregledni znanstveni radovi
Maja Kampić, Petra Sarić
GENOCID U SUVREMENO DOBA -STUDIJA SLUČAJA: SKUPINA ROHINGYA IZ ZAPADNOG MIJANMARA
Ivana Živković
SILOVANJE KAO MEĐUNARODNI ZLOČIN: RAZVOJ DEFINICIJE SILOVANJA U PRAKSI AD HOC TRIBUNALA ZA RUANDU I BIVŠU JUGOSLAVIJU.

Stručni radovi
Hana Fiala, Matko Sanjin Jovanović, Helena Lijović, Tomislav Tot
MARŠALOVI OTOCI PROTIV NUKLEARNIH VELESILA –JE LI DOŠLO VRIJEME ZA NUKLEARNO RAZORUŽANJE?
Iva Vitez
PRAVO NA BRANITELJA U POLICIJI KROZ PRIZMU EUROPSKIH PRAVNIH STANDARDA
Jelena Vlahušić
THE DUTY TO CONSULT IN CASE SARAYAKU v. ECUADOR.

Prilog
Filip Badovinac
ČETVRTI KRUG POREZNE REFORME I MLADI

Radove za sljedeći broj možete slati tijekom cijele godine. Dobrodošli su svi radovi iz područja pravnih i drugih društvenih znanosti.
Postanite član/ica Udruge Pravnik i prijavite se za rad u Uredništvu časopisa Pravnik!