10. natječaj za “Pravnikovu stručnu praksu”

U Zagrebu, 11. ožujka 2017. godine, 

Udruga Pravnik objavljuje:

 

NATJEČAJ

za „Pravnikovu stručnu praksu“

 

Opći dio

Predmet i svrha natječaja

(1) Projekt „Pravnikova stručna praksa“ izvorni je projekt Udruge Pravnik. Cilj projekta je omogućiti studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu posredništvo između studenata i odvjetničkih ureda, odvjetničkih društava ili trgovačkih društava s organiziranim pravnim službama (korporativno odvjetništvo) te s drugim poduzećima.

(2) Kroz period obavljanja prakse, student se individualnim mentorstvom pobliže upoznaje s praktičnim dijelom pravne struke, kao i s pojedinom granom prava kojom se odvjetnički ured ili društvo bave.

(3) Kako rano upoznavanje i usmjeravanje u pojedine grane prava nužno dovodi do povećanja stručnosti i kvalitete određenog područja prava, krajnji cilj projekta „Pravnikova stručna praksa“ jest unaprjeđenje pravne struke u Republici Hrvatskoj.

 

Vrijeme trajanja stručne prakse

(1) Vrijeme trajanja stručne prakse je u pravilu tri mjeseca, osim ako pod uvjetima pojedinog ureda ili u individualnom dogovoru s uredom nije drugačije određeno.

 

Sadržaj stručne prakse

(1) Tijekom obavljanja stručne prakse, student će kroz mentorski odnos steći znanje i iskustvo u području prava kojim se mentor podrobnije bavi.

(2) Zadaci studenta mogu se sastojati u pisanju podnesaka, žalbi, odlaženju na ročišta u pratnji i slično, sve u individualnom dogovoru s mentorom.

(3) Stručna praksa u pravilu nije plaćena, osim ako drugačije nije predviđeno u Posebnom dijelu natječaja u opisu pojedinog ureda ili društva.

 

Sudionici natječaja

(1) Natječaju mogu pristupiti svi studenti 3., 4. i 5. godine studija Pravnog fakulteta u Zagrebu koji uz navedene opće uvjete, zadovoljavaju i posebne uvjete navedene u opisu pojedinog odvjetničkog ureda ili društva.

 

Sadržaj prijave

(1) Prijava za natječaj treba sadržavati ime i prezime kandidata, godinu studija, životopis te listu ureda u kojima kandidat želi odrađivati praksu.

(2) U prijavi je dozvoljeno navesti najviše tri ureda u kojima kandidat želi odrađivati praksu. Uredi moraju biti poredani prema prioritetu.

(3) Prijave čiji sadržaj ne udovoljava uvjetima iz stavka 1 i 2 ovog članka, neće se uzimati u obzir.

(4) Ukoliko pojedini odvjetnički ured ili društvo postavlja dodatne uvjete, potrebno je istaknuti u prijavi da kandidat udovoljava i tim uvjetima.

(5) Prijava, uz životopis, šalje se na e-mail adresu: strucna.praksa@gmail.com.
Posebni dio

1. Boost d.o.o.

(1)​Tvrtka Boost d.o.o. pruža savjetodavne usluge domaćim tvrtkama te operativno i logistički pomaže stranim investitorima prilikom pokretanja poslovne aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

(2) ​Praksa u ovom poduzeću namijenjena je studentima 3., 4. i 5. godine.

(3) ​Obavezni uvjet je poznavanje rada na računalu, a osobito rad s Microsoft Office alatima.

(4) ​Posebni uvjet je poznavanje jednog stranog jezika u govoru i pismu – prednost ima engleski jezik.
Odvjetnički uredi i društva

2. Odvjetničko društvo Bardek, Lisac, Mušec, Skoko

(1) ​Odvjetničko društvo se bavi trgovačkim i građanskim pravom te savjetuje pretežno domaće i strane pravne osobe.

(2)​Praksa u ovom uredu namijenjena je studentima 4. i 5. godine studija.

(3) ​Obavezni uvjet je izvrsno poznavanje engleskog i njemačkog jezika.

(4) ​Praksa traje 3 tjedna, a predviđeni period odrađivanja prakse je tijekom srpnja i kolovoza.
3. Odvjetničko društvo Bradvica, Marić, Wahl Cesarec

(1) ​Odvjetničko društvo bavi se ponajviše trgovačkim pravom i pravom društava. 

(2) ​Praksa u ovom uredu namijenjena je isključivo studentima 4. i 5. godine. 

(3) ​Obvezni uvjeti su poznavanje engleskog jezika i rada na računalu. Prednost će ​imati studenti sa znanjem njemačkog jezika. 

(4) ​Poseban uvjet je da kandidat ima status redovnog studenta.

4. Odvjetnički ured i Ured za mirenje Cikač

(1)​Odvjetnički ured bavi se obiteljskim i nasljednim pravom, te medijacijom.

(2) ​Praksa u ovom uredu namijenjena je isključivo studentima 4. i 5. godine.

(3) ​Kako odvjetnički ured zastupa pravne i fizičke osobe s njemačkog govornog područja, prednost će se dati studentima koji se služe njemačkim jezikom.

 

5. Odvjetnički ured Ana-Marija Gospočić

(1) Odvjetnički ured bavi se ponajviše kaznenim pravom.

(2) Praksa je namijenjena studentima 4. i 5. godine studija.

(3) Posebni uvjeti su položeni ispiti iz kaznenog materijalnog prava, kaznenog procesnog prava i izražen interes za kazneno pravo.

(4) ​Poželjno je da kandidat ima znanje engleskog jezika.
6. Odvjetnički ured Lidija Horvat

(1) ​Odvjetnički ured Lidija Horvat bavi se kaznenim, međunarodnim te ​europskim pravom.

(2) ​Posebni uvjeti su poznavanje engleskog jezika te zainteresiranost za ljudska ​prava i ESLJP.

(3) ​Praksa je namijenjena studentima 3., 4. i 5. godine.

 

7. Odvjetničko društvo Hraste & Partneri

(1) Odvjetničko društvo bavi se ponajviše građanskim i trgovačkim pravom te pravom intelektualnog vlasništva.

(2) Posebni uvjeti su dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu te dobro poznavanje rada na računalu.

 

8. Odvjetnički ured Krehić, Staničić & Gričar 

(1)​Odvjetnički ured se primarno bavi trgovačkim i statusnim, građanskim pravom, pravom tržišnog natjecanja, pravom intelektualnog vlasništva, projektnim financiranjem, telekomunikacijskim, digitalnim i ICT pravom (www.krehiclaw.com). Praksa ureda bazira se na radu s međunarodnim klijentima i odvjetničkim kancelarijama iz CEE regije u pogledu korporativnih predmeta iz navedenih pravnih područja, te zastupanje i vođenje postupaka pred sudovima ne predstavlja dominantnu crtu ureda;

(2)​Praksa u ovom uredu namijenjena je isključivo studentima 4. i 5. godine, po mogućnosti s položenim ispitom iz trgovačkog i statusnog prava;

(3)​Posebni uvjet je aktivno i pasivno odlično poznavanje engleskog jezika, u pismu i govoru;

(4)​Poželjno je da kandidat/kinja ima znanje njemačkog jezika, ali ono nije nužno.

(5) ​Planirano trajanje prakse je mjesec dana.

9. Odvjetničko društvo Lipovšćak i partneri

(1) ​Odvjetničko društvo bavi se ponajviše korporativnim i financijskim pravom.

(2) ​Praksa u ovom uredu namijenjena je isključivo studentima 4. i 5. godine s minimalnim prosjekom ocjena 4,0 te izraženim afinitetom prema trgovačkom i poreznom pravu.

(3) ​Poseban uvjet je izvrsno poznavanje engleskog ili njemačkog jezika.

 

10. Odvjetničko društvo Miljević i Partneri

(1)​Odvjetničko društvo pretežito se bavi kaznenim pravom.

(2)​Praksa je namijenjena studentima 4. i 5. godine studija.

(3)​Planirano trajanje prakse je 3 tjedna.

11. Odvjetnički ured Musulin

(1) ​Odvjetnički ured Musulin bavi se pretežno građanskim pravom, te već više od ​20 godina zastupa u najvećem dijelu fizičke osobe radi ostvarenja njihovih ​prava. Obzirom na sjedište ureda, većina zastupanja u sudskim postupcima ​održava se na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, Općinskom radnom ​sudu u Zagrebu, te Općinskom sudu u Novom Zagrebu, kao i njihovim Stalnim ​službama.

(2) ​Poseban uvjet je izražen interes za rad u odvjetništvu i rad sa strankama, te ​znanje engleskog jezika i rad na računalu.

(3) ​Praksa je namijenjena studentima 3., 4. i 5. ​godine.

(4) ​Duljina trajanja prakse je otprilike 2 mjeseca.

 

12. Odvjetnički ured Pribanić

(1) Odvjetnički ured ponajviše se bavi trgovačkim i radnim pravom, te građanskim pravom.

(2) Praksa je namijenjena isključivo studentima 4. i 5. godine studija.

(3) Poseban uvjet je poznavanje engleskog jezika

(4) Trajanje prakse je minimalno mjesec dana.

(5) Poželjno je iskustvo sa sudjelovanja na Moot Court-u ili Law Academy projektima.

 

13. Odvjetnički ured Skerlev

(1)​Odvjetnički ured pretežito se bavi trgovačkim pravom i pravom društava.

(2)​Poseban uvjet je poznavanje engleskog jezika. 

(3)​Poželjno je da student ima položene ispite iz trgovačkog prava i prava ​društava. 

(4) ​Planirano trajanje prakse je 3 tjedna.

 

14. Odvjetničko društvo Škarica i partneri

(1) Odvjetnički ured bavi se ponajviše građanskim i trgovačkim pravom.

(2) Praksa je namijenjena isključivo studentima 4. i 5. godine studija s položenim ispitom iz građanskog procesnog prava.

(3) Posebni uvjeti su poznavanje engleskog jezika te rad na računalu.

(4) Odrađivanje prakse predviđeno je tijekom ljetnih mjeseci (srpanj i kolovoz).

 

15. Odvjetnički ured Miroslav Vlašić

(1)​Odvjetnički ured Vlašić bavi se kaznenim pravom. 

(2)​Praksa je namijenjena studentima 3., 4. i 5. godine studija.

(3)​Uvjet je poznavanje engleskog jezika i zainteresiranost za kazneno pravo.

16. Odvjetnički ured Vranjican

(1)​Odvjetnički ured Vranjican bavi se kaznenim i građanskim pravom. 

(2)​Praksa je namijenjena studentima 3., 4. i 5. godine studija. 

(3)​Uvjeti su poznavanje engleskog jezika i zanimanje za kazneno i građansko ​pravo. 

(4) ​Poželjno je posjedovanje računala zbog zapisivanja bilješki, no nije uvjet.
17. Odvjetničko društvo Vukina & Partneri

(1) Odvjetničko društvo bavi se pravom intelektualnog vlasništva, građanskim pravom i radnim pravom te trgovačim pravom i ovršnim pravom.

(2) Praksa je namijenjena studentima 4. i 5. godine.

(3) Posebni uvjeti su izražena želja za radom u odvjetništvu, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog jezika.

(4) Praksa traje 2-3 mjeseca, svaki dan po 4h. Termin prakse će se dogovoriti individualno s odabranim kandidatom, ovisno o njezinim/njegovim fakultetskim obvezama.

 

Završne odredbe

(1) Krajnji rok prijave na natječaj je petak 17. ožujka 2017. godine do 23:59 sati.

(2) Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u obzir.