9. natječaj za „Pravnikovu stručnu praksu“

Dragi kolege i kolegice,

Od 21. do 27. studenog održava se 9. natječaj za „Pravnikovu stručnu praksu“.
Pravnikova stručna praksa je projekt Udruge koji svake godine uspješno povezuje sposobne i ambiciozne studente prava s uspješnim odvjetničkim uredima i drugim poslodavcima s ciljem stjecanja konkretnog iskustva u radu s kvalitetnim mentorima. Ideja je proizašla iz činjenice da studenti nakon završenog studija imaju veliko teorijsko znanje, ali o načinu kako pravo zapravo funkcionira u praksi – znaju vrlo malo. Ovaj projekt omogućava Vam da naučeno na fakultetu primijenite u stvarnim predmetima, naučite kako najbolje komunicirati sa strankama, upoznate se s budućim kolegama odvjetnicima te ono najbitnije – nudi Vam priliku da već tijekom studija razvijete vještine prijekopotrebne za izvrsnog pravnika! Suradnja se ostvaruje na obostrano zadovoljstvo, stoga će Vam sigurno dodatna motivacija za prijavu biti i činjenica da određeni uredi svoje praktikante kasnije zapošljavaju i kao vježbenike! Također, ovo je prilika svim studentima koji odrade praksu u odvjetničkim uredima da steknu 10 ECTS bodova na 5. godini studija.

Prijave započinju 21.11. u 8h, a završavaju 27.11. u 20h.
Po završetku roka za prijave, kandidati će biti kontaktirani putem e-mail adrese te obaviješteni o terminu intervjua sa voditeljima projekta.


TEKST NATJEČAJA

U Zagrebu, 21. studenog 2016. godine,

Udruga Pravnik objavljuje:

 

 

NATJEČAJ

za „Pravnikovu stručnu praksu“

 

Opći dio

Predmet i svrha natječaja

(1) Projekt „Pravnikova stručna praksa“ izvorni je projekt Udruge Pravnik. Cilj projekta je omogućiti studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu posredništvo između studenata i odvjetničkih ureda, odvjetničkih društava ili tvrtki s organiziranim pravnim službama (korporativno odvjetništvo) te s drugim poduzećima.

(2) Kroz period obavljanja prakse, student se individualnim mentorstvom pobliže upoznaje s praktičnim dijelom pravne struke, kao i s pojedinom granom prava kojom se odvjetnički ured, društvo ili tvrtka bave.

(3) Kako rano upoznavanje i usmjeravanje u pojedine grane prava nužno dovodi do povećanja stručnosti i kvalitete određenog područja prava, krajnji cilj projekta „Pravnikova stručna praksa“ jest unaprjeđenje pravne struke u Republici Hrvatskoj.

 

Vrijeme trajanja stručne prakse

(1) Vrijeme trajanja stručne prakse je u pravilu tri mjeseca, osim ako pod uvjetima pojedinog ureda nije navedeno drugačije.

 

Sadržaj stručne prakse

(1) Tijekom obavljanja stručne prakse, student će kroz mentorski odnos steći znanje i iskustvo u području prava kojim se mentor podrobnije bavi.

(2) Zadaci studenta mogu se sastojati u pisanju podnesaka, žalbi, odlaženju na ročišta u pratnji i slično, sve u individualnom dogovoru s mentorom.

(3) Stručna praksa u pravilu nije plaćena, osim ako drugačije nije predviđeno u Posebnom dijelu natječaja u opisu pojedinog ureda, društva ili tvrtke.

 

 

Sudionici natječaja

(1) Natječaju mogu pristupiti svi studenti 3., 4. i 5. godine studija Pravnog fakulteta u Zagrebu koji uz navedene opće uvjete, zadovoljavaju i posebne uvjete navedene u opisu pojedinog odvjetničkog ureda, društva ili tvrtke.

 

Sadržaj prijave

(1) Prijava za natječaj treba sadržavati ime i prezime kandidata, godinu studija, željeni odvjetnički ured, društvo ili tvrtku, te životopis.

(2) U prijavi je dozvoljeno navesti samo jedan odvjetnički ured, društvo ili tvrtku te on predstavlja studentov prvi izbor.

(3) Prijave čiji sadržaj ne udovoljava uvjetima iz stavka 1 i 2 ovog članka, neće se uzimati u obzir.

(4) Ukoliko pojedini odvjetnički ured, društvo ili tvrtka postavlja dodatne uvjete, potrebno je istaknuti u prijavi da kandidat udovoljava i tim uvjetima.

(5) Prijava, uz životopis, šalje se na e-mail adresu: strucna.praksa@gmail.com.

 

 

 

Posebni dio

1. Boost d.o.o.

(1)​Tvrtka Boost d.o.o. pruža savjetodavne usluge domaćim tvrtkama te operativno i logistički pomaže stranim investitorima prilikom pokretanja poslovne aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

(2) ​Praksa u ovom poduzeću namijenjena je studentima 3., 4. i 5. godine.

(3) ​Obavezni uvjet je poznavanje rada na računalu, a osobito rad s Microsoft Office alatima.

(4) ​Posebni uvjet je poznavanje jednog stranog jezika u govoru i pismu – prednost ima engleski jezik.

 

Odvjetnički uredi i društva

2. Odvjetničko društvo Bardek, Lisac, Mušec, Skoko d.o.o.

(1) ​Odvjetničko društvo se bavi trgovačkim i građanskim pravom te savjetuje pretežno domaće i strane pravne osobe.

(2)​Praksa u ovom uredu namijenjena je isključivo studentima koji imaju najviše 3 ispita do diplome Pravnog fakulteta u Zagrebu.

(3) ​Prednost će imati studenti s izraženim interesom prvenstveno za porezno pravo, financije i ekonomiju.

(4) ​Obavezni uvjet je poznavanje engleskog jezika.

(5) ​Praksa traje 3 tjedna, radno vrijeme od 9-17h. Termin prakse će se dogovoriti individualno s odabranim kandidatom, ovisno o njezinim/ njegovim fakultetskim obvezama.

 

3. Odvjetnički ured i Ured za mirenje Cikač

(1)​Odvjetnički ured bavi se obiteljskim i nasljednim pravom, te medijacijom.

(2) ​Praksa u ovom uredu namijenjena je isključivo studentima 4. i 5. godine.

(3) ​Kako odvjetnički ured zastupa pravne i fizičke osobe s njemačkog govornog područja, prednost će se dati studentima koji se služe njemačkim jezikom.

 

4. Odvjetnički ured Ana-Marija Gospočić

(1) Odvjetnički ured bavi se ponajviše kaznenim pravom.

(2) Praksa je namijenjena studentima 4. i 5. godine studija.

(3) Posebni uvjeti su položeni ispiti iz kaznenog materijalnog prava, kaznenog procesnog prava i izražen interes za kazneno pravo.

(4) ​Poželjno je da kandidat ima znanje engleskog jezika.

 

 

5. Odvjetničko društvo Hraste & Partneri d.o.o.

(1) Odvjetničko društvo bavi se ponajviše građanskim i trgovačkim pravom te pravom intelektualnog vlasništva.

(2) Posebni uvjeti su dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu te dobro poznavanje rada na računalu.

 

6. Odvjetnički ured Krehić, Staničić & Gričar

 

(1)​Odvjetnički ured se primarno bavi trgovačkim i statusnim, građanskim pravom, pravom tržišnog natjecanja, pravom intelektualnog vlasništva, projektnim financiranjem, telekomunikacijskim, digitalnim i ICT pravom (www.krehiclaw.com). Praksa ureda bazira se na radu s međunarodnim klijentima i odvjetničkim kancelarijama iz CEE regije u pogledu korporativnih predmeta iz navedenih pravnih područja, te zastupanje i vođenje postupaka pred sudovima ne predstavlja dominantnu crtu ureda;

(2)​Praksa u ovom uredu namijenjena je isključivo studentima 4. i 5. godine, po mogućnosti s položenim ispitom iz trgovačkog i statusnog prava;

(3)​Posebni uvjet je aktivno i pasivno odlično poznavanje engleskog jezika, u pismu i govoru;

(4)​Poželjno je da kandidat/kinja ima znanje njemačkog jezika, ali ono nije nužno.

 

 

7. Odvjetničko društvo Lipovšćak i partneri d.o.o.

(1) ​Odvjetničko društvo bavi se ponajviše korporativnim i financijskim pravom.

(2) ​Praksa u ovom uredu namijenjena je isključivo studentima 4. i 5. godine s minimalnim prosjekom ocjena 4,0 te izraženim afinitetom prema trgovačkom i poreznom pravu.

(3) ​Poseban uvjet je izvrsno poznavanje engleskog ili njemačkog jezika.

 

8. Odvjetnički ured Marohnić

(1) Odvjetnik se bavi trgovačkim pravom, posebice sektorom energetike, pravom društava, građanskim i radnim pravom.

(2) Praksa je namijenjena isključivo studentima 4. i 5. godine studija s izraženim interesom za rad u navedenom području.

(3) Posebni uvjeti su poznavanje engleskog jezika te rada na računalu.

 

9. Odvjetnički ured Pribanić

(1) Odvjetnički ured ponajviše se bavi trgovačkim i radnim pravom, te građanskim pravom.

(2) Praksa je namijenjena isključivo studentima 4. i 5. godine studija.

(3) Poseban uvjet je poznavanje engleskog jezika

(4) Trajanje prakse je minimalno mjesec dana.

(5) Poželjno je iskustvo sa sudjelovanja na moot court-u ili Law Academy projektima.

 

10. Odvjetničko društvo Škarica i partneri

(1) Odvjetnički ured bavi se ponajviše građanskim i trgovačkim pravom.

(2) Praksa je namijenjena isključivo studentima 4. i 5. godine studija s položenim ispitom iz građanskog procesnog prava.

(3) Posebni uvjeti su poznavanje engleskog jezika te rad na računalu.

 

11. Odvjetnički ured Tomislav Valičević
(1)​Odvjetnički ured bavi se trgovačim i građanskim pravom. 

(2)​Praksa je namijenjena studentima 4. i 5. godine. 

(3)​Posebni uvjeti su poznavanje engleskog jezika i rada na računalu.

(4) ​Prednost će se davati studentima koji se služe njemačkim jezikom.

12. Odvjetničko društvo Vukina & Partneri d.o.o.

 

(1) Odvjetničko društvo bavi se pravom intelektualnog vlasništva, građanskim pravom i radnim pravom te trgovačim pravom i ovršnim pravom.

(2) Praksa je namijenjena studentima 4. i 5. godine.

(3) Posebni uvjeti su izražena želja za radom u odvjetništvu, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog jezika.

(4) Praksa traje 2-3 mjeseca, svaki dan po 4h. Termin prakse će se dogovoriti individualno s odabranim kandidatom, ovisno o njezinim/njegovim fakultetskim obvezama.

 

Završne odredbe

(1) Krajnji rok prijave na natječaj je nedjelja 27. studenoga 2016. godine do 20 sati.

(2) Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u obzir.

 

9. natječaj za Pravnikovu stručnu praksu