Natječaj za Pravnikovu stručnu praksu

11. Natjecaj za strucnu praksu

NATJEČAJ

za “Pravnikovu stručnu praksu”

Opći dio

Predmet i svrha natječaja

(1) Projekt „Pravnikova stručna praksa“ izvorni je projekt Udruge Pravnik. Cilj projekta
je omogućiti studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu posredništvo između
studenata i odvjetničkih ureda, odvjetničkih društava ili tvrtki s organiziranim pravnim
službama (korporativno odvjetništvo) te s drugim poduzećima.

(2) Kroz period obavljanja prakse, student se individualnim mentorstvom pobliže
upoznaje s praktičnim dijelom pravne struke, kao i s pojedinom granom prava kojom
se odvjetnički ured, društvo ili tvrtka bave.

(3) Kako rano upoznavanje i usmjeravanje u pojedine grane prava nužno dovodi do
povećanja stručnosti i kvalitete određenog područja prava, krajnji cilj projekta
„Pravnikova stručna praksa“ jest unaprjeđenje pravne struke u Republici Hrvatskoj.

Vrijeme trajanja stručne prakse

(1) Vrijeme trajanja stručne prakse je u pravilu tri mjeseca, osim ako pod uvjetima
pojedinog ureda ili u individualnom dogovoru s uredom nije drugačije određeno.

Sadržaj stručne prakse

(1) Tijekom obavljanja stručne prakse, student će kroz mentorski odnos steći znanje i
iskustvo u području prava kojim se mentor podrobnije bavi.
(2) Zadaci studenta mogu se sastojati u pisanju podnesaka, žalbi, odlaženju na ročišta u
pratnji i slično, sve u individualnom dogovoru s mentorom.
(3) Studenti koji planiraju predati molbu za priznavanjem ECTS bodova, praksu moraju
odraditi prema Pravilniku o studiju Pravnog fakulteta.
(4) Stručna praksa u pravilu nije plaćena, osim ako drugačije nije predviđeno u Posebnom
dijelu natječaja u opisu pojedinog ureda, društva ili tvrtke.

Sudionici natječaja

(1) Natječaju mogu pristupiti svi studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu koji uz navedene
opće uvjete, zadovoljavaju i posebne uvjete navedene u opisu pojedinog odvjetničkog
ureda, društva ili tvrtke.

Sadržaj prijave

(1) Prijava za natječaj treba sadržavati ime i prezime kandidata, kontakt broj, godinu
studija, životopis te listu ureda u kojima kandidat želi odrađivati praksu.
(2) U prijavi je dozvoljeno navesti najviše tri ureda u kojima kandidat želi odrađivati
praksu. Uredi moraju biti poredani prema prioritetu.
(3) Prijave čiji sadržaj ne udovoljava uvjetima iz stavka 1. i 2. ovog članka, neće se
uzimati u obzir.
(4) Ukoliko pojedini odvjetnički ured, društvo ili tvrtka postavlja dodatne uvjete, potrebno
je istaknuti u prijavi da kandidat udovoljava i tim uvjetima.
(5) Prijava, uz životopis, šalje se na e-mail adresu: strucna.praksa@gmail.com.

Posebni dio
I. Trgovačka društva

1. Boost d.o.o.

(1) Tvrtka Boost d.o.o. pruža savjetodavne usluge domaćim tvrtkama te operativno i
logistički pomaže stranim investitorima prilikom pokretanja poslovne aktivnosti u
Republici Hrvatskoj.
(2) Praksa u ovom poduzeću namijenjena je studentima 3., 4. i 5. godine.
(3) Obavezni uvjet je poznavanje rada na računalu, a osobito rad s Microsoft Office
alatima.
(4) Posebni uvjet je poznavanje jednog stranog jezika u govoru i pismu – prednost ima
engleski jezik.
(5) Za praksu se ne dobivaju ECTS bodovi.

2. B2 kapital d.o.o.

(1) B2 Kapital d.o.o. je trgovačko društvo koje pruža cjelovite financijske usluge u naplati
i upravljanju potraživanjima.
(2) Društvo se bavi građanskim, trgovačkim i pravom društava.
(3) Praksa je namijenjena studentima 4. i 5. godine studija koji su u mogućnosti raditi duži
period.
(4) Nužno je dobro poznavanje engleskog jezika.
(5) Za praksu se ne dobivaju ECTS bodovi, ali je u potpunosti plaćena od prvog dana.

3. Hrvatski Telekom d.d.

(1) Hrvatski Telekom je vodeća telekomunikacijska kompanija u Hrvatskoj i jedina koja
pruža puni spektar telekomunikacijskih usluga – usluge fiksne i mobilne telefonije,
prijenosa podataka, Interneta i međunarodnih komunikacija.
(2) Praksa se obavlja u pravnom odjelu društva.
(3) Najviše se bave parničnim, ugovornim i trgovačkim pravom.
(4) Na praksu mogu ići studenti svih godina Pravnog fakulteta.
(5) Očekuju se dobre komunikacijske vještine i poznavanje Office paketa.
(6) Za praksu se ne dobivaju ECTS bodovi.

II. Odvjetnički uredi i društva

4. Odvjetničko društvo Bardek, Lisac, Mušec, Skoko

(1) Odvjetničko društvo se bavi trgovačkim i građanskim pravom te savjetuje pretežno
domaće i strane pravne osobe.

a) Porezni tim

(1) Praksa u ovom uredu namijenjena je studentima 4. i 5. godine studija.
(2) Obavezni uvjet je izvrsno poznavanje engleskog jezika (najmanje razina C1).
(3) Poželjan uvjet je sklonost poreznom pravu.
(4) Prednosti su sudjelovanje na Moot Courtu ili sličnim natjecanjima te redovno
studiranje.

b) Tim za rješavanje sporova

(1) Praksa u ovom uredu namijenjena je studentima 5. godine studija.
(2) Obavezni uvjet je izvrsno poznavanje engleskog jezika (najmanje razina C1) i
Erasmus na njemačkom jeziku.
(3) Prednosti su sudjelovanje na Moot Courtu ili sličnim natjecanjima te redovno
studiranje.

5. Odvjetničko društvo Batarelo, Dvojković, Vuchetich

(1) Odvjetničko društvo bavi se pravom društava, trgovačkim pravom, poreznim pravom,
kao i drugim granama prava koje čine dio M&A transakcija, projektnog i
korporativnog financiranja te restrukturiranja.
(2) Stručna praksa namijenjena je studentima 4. i 5. godine studija
(3) Potrebno je znanje engleskog jezika uz položen ispit iz kolegija trgovačko pravo ili
Pravo društava.
(4) Prijava mora sadržavati motivacijsko pismo u kojem navodite zašto želite ovaj ured i
što očekujete od ove prakse
(5) Predviđeno održavanje prakse je u mjesecima od lipnja do rujna.

6. Odvjetnički ured Ana Bobinac

(1) Odvjetnički ured bavi se pretežito građanskim pravom, a u manjem intenzitetu i
kaznenim.
(2) Praksa je namijenjena studentima s izraženim interesom za građansko pravo.
(3) Predviđeno trajanje prakse je 1 mjesec, s mogućnošću produžetka.
7. Odvjetnički ured i ured za mirenje Cikač

(1) Odvjetnički ured bavi se obiteljskim i nasljednim pravom te medijacijom
(2) Praksa u ovom uredu namijenjena je isključivo studentima 4. i 5. godine.
(3) Prednost će se dati redovnim studentima.
(4) Kako odvjetnički ured zastupa pravne i fizičke osobe s njemačkog govornog područja,
prednost će se dati studentima koji se služe njemačkim jezikom.
8. Odvjetnički ured Odvjetnički ured Jelena Grbešić

(1) Odvjetnički ured bavi se kaznenim, obiteljskim i imovinskim pravom. Praksa je
namijenjena studentima 4. i 5. godine.
(2) Uvjeti su poznavanje engleskog jezika i zanimanje za praktičan rad u struci. Poželjno
je posjedovanje vlastitog računala, no u slučaju nemogućnosti,
(3) osigurat će ga ured.
(4) Trajanje prakse nije unaprijed strogo određeno, kao ni dani i sati održavanja, već će
se odrediti dogovorno sa studentom.

9. Odvjetnički ured Krehić, Staničić & Gričar

(1) Odvjetnički ured se primarno bavi trgovačkim, statusnim, građanskim pravom,
pravom tržišnog natjecanja, pravom intelektualnog vlasništva, projektnim
financiranjem, telekomunikacijskim, digitalnim i ICT pravom (www.krehiclaw.com).
Praksa ureda bazira se na radu s međunarodnim klijentima i odvjetničkim
kancelarijama iz CEE regije u pogledu korporativnih predmeta iz navedenih pravnih
područja te zastupanje i vođenje postupaka pred sudovima ne predstavlja dominantnu
crtu ureda.
(2) Praksa u ovom uredu namijenjena je isključivo studentima 4. i 5. godine, po
mogućnosti s položenim ispitom iz trgovačkog i statusnog prava;
(3) Posebni uvjet je aktivno i pasivno odlično poznavanje engleskog jezika, u pismu i
govoru.
(4) Poželjno je da kandidat/kinja ima znanje njemačkog jezika, ali ono nije nužno.

10. Odvjetničko društvo Kovačević, Prpić, Simeunović

(1) Društvo se pretežito bavi trgovačkim i poslovnim pravom.
(2) Praksa je namijenjena studentima viših godina fakulteta s interesom za trgovačko
odnosno poslovno pravo.
(3) Poželjan je uvjet položeno građansko, građansko procesno, trgovačko i pravo
društava.
(4) Prednost imaju studenti koji su pokazali neku aktivnost i ambiciju tijekom studija:
Erasmus u inozemstvu, Moot Court, studentski poslovi, objave članaka, aktivno
članstvo u udrugama, i slično.

11. Odvjetničko društvo Marohnić, Tomek & Gjoić

(1) Društvo se bavi trgovačkim pravom, pravom društva, građanskim i radnim pravom.
(2) Praksa je namijenjena isključivo studentima koji imaju položene predmete iz
građanskog prava i građanskog procesa.
(3) Posebni uvjeti su poznavanje engleskog jezika i rada na računalu.
(4) Prednost će imati studenti sa izraženim interesom za poslovanje i savjetovanje
trgovačkih društava.

12. M&S Partners

(1) Odvjetničko društvo Matić, Šooš, Maceljski, Mandić, Stanić i Partneri d.o.o. veliki je
ured koji se bavi pravom trgovačkih društava, bankarskim i financijskim pravom,
stečajnim pravom, naplatom potraživanja, energetikom, naknadom štete, kaznenim
pravom, ugovorima, stvarnim pravom i nekretninama, parnicama, radnim pravom,
upravnim pravom, intelektualnim vlasništvom, javnom nabavom, te mnogim drugim
granama prava.
(2) Praksa je namijenjena studentima svih godina fakulteta.
(3) Raspored će se određivati u dogovoru s uredom ovisno o fakultetskim aktivnostima.
(4) Uvjeti su služenje engleskim jezikom, Office paket i pro aktivnost u poslu.

13. Odvjetnički ured Pribanić

(1) Odvjetnički ured ponajviše se bavi trgovačkim i radnim pravom, ali i građanskim
pravom.
(2) Praksa je namijenjena isključivo studentima viših godina studija.
(3) Poseban uvjet je poznavanje engleskog jezika.
(4) Trajanje prakse je minimalno mjesec dana. Termin prakse će se dogovoriti
(5) individualno sa odabranim kandidatom, ovisno o njezinim/njegovim fakultetskim
obvezama.

14. Odvjetnički ured Skerlev

(1) Odvjetnički ured pretežito se bavi trgovačkim pravom i pravom društava.
(2) Poseban uvjet je poznavanje engleskog jezika.
(3) Poželjno je da student ima položene ispite iz trgovačkog prava i prava društava.
(4) Planirano trajanje prakse je 3 tjedna.

15. Odvjetničko društvo Škarica i partneri
(1) Odvjetnički ured bavi se ponajviše građanskim i trgovačkim pravom.
(2) Praksa je namijenjena isključivo studentima 4. i 5. godine studija.
(3) Prednost imaju studenti s položenim ispitom iz građanskog procesnog prava.
(4) Posebni uvjeti su poznavanje engleskog jezika i rad na računalu.

16. Odvjetnički ured Miroslav Vlašić

(1) Odvjetnički ured Vlašić bavi se kaznenim pravom.
(2) Praksa je namijenjena studentima 3., 4. i 5. godine studija.
(3) Uvjet je poznavanje engleskog jezika i zainteresiranost za kazneno pravo.

17. Odvjetnički ured Vranjican

(1) Odvjetnički ured bavi se kaznenim i građanskim pravom.
(2) Praksa je namijenjena studentima 4. i 5. godine.
(3) Uvjeti su poznavanje engleskog jezika i zanimanje za praktičan rad u struci.
(4) Poželjno je posjedovanje vlastitog računala zbog zapisivanja bilješki, no u slučaju
nemogućnosti osigurati će ga ured.
(5) Trajanje prakse nije unaprijed striktno određeno kao niti dani i sati održavanja, već će
se odrediti dogovorno sa studentom.
(6) Praksa počinje odmah po izvršenom odabiru kandidata na natječaju.

18. Odvjetnički ured Gordan Vuletić

(1) Odvjetnički ured bavi se građanskim i kaznenim pravom.
(2) Ured se također bavi i imovinskim pravom, brakorazvodnim parnicama, ostavinama,
kazneno-gospodarskim kriminalom i mnogim drugim područjima.
(3) Praksa je namijenjena studentima 3.,4., i 5.godine.
(4) Uvjeti su motiviranost i zanimanje za građansko ili kazneno pravo.

19. Odvjetničko društvo Vukina & Partneri

(1) Odvjetničko društvo bavi se pravom intelektualnog vlasništva, građanskim pravom i
radnim pravom te trgovačkim pravom i ovršnim pravom.
(2) Praksa je namijenjena studentima 4. i 5. godine.
(3) Posebni uvjeti su izražena želja za radom u odvjetništvu, poznavanje rada na računalu,
znanje engleskog jezika.
(4) Praksa traje 2-3 mjeseca, svaki dan po 4h. Termin prakse će se dogovoriti individualno
s odabranim kandidatom, ovisno o njezinim/njegovim fakultetskim obvezama.

Završne odredbe

(1) Krajnji rok prijave na natječaj je petak, 24. studenog 2017. do 23:59h.
(2) Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u obzir.