5. Kongres: Međunarodni sukobi u 21. st.

Izuzetno (auto)destruktivno 20. stoljeće ostat će u povijesti zapamćeno po dvama svjetskim ratovima, višedesetljetnom hladnoratovskom sukobu s kojim je povezan čitav niz lokalnih ratova (Vijetnamski, Korejski, etc.), napose Domvinskom ratu. Novi milenij trebao je dovesti do toliko iščekivanog mira i prestanka sukoba na globalnoj razini. Svjedoci smo da ideja o svijetu bez međunarodnih sukoba, koji sa sobom povlače grozne konsekvencije, nije zaživjela. Ratne strahote ne samo da nisu prestale u 21. stoljeću, one su se uvišestručile.

Članovi udruge Pravnik, svijesni da se međunarodnim sukobima daje premalo značaja u Hrvatskoj (daje li se uopće?!) odlučili su nešto poduzeti po tom pitanju te su u tu svrhu čitav svoj, već tradicionalan Kongres, posvetili upravo toj temi. Primaran cilj ovog projekta bio je upoznati studente pravnog fakulteta s problematikom ratnog i humanitranog prava ali i s novim, pravno još nereguliranim oblicima međunarodnih sukoba. Usporedo s tim, htjela se potaknuti javna rasprava unutar akademske zajednice o tako važnom pitanju.

Kroz niz interdisciplinarnih i interaktivnih predavanja, od strane zvaničnih hrvatskih, ali i inozemnih stručnjaka, posjetitelji Kongresa dobili su uvid u ekonomsku i pravno-političku pozadinu međunarodnih sukoba. Širokopojasnost tema (od ekonomsko-političke sprege i uzroka ratova, do još uvijek slabo poznatog, cyber ratovanja) i predavača (prof. dr. sc. Žarko Puhovski (FF); prof. dr. sc. Davor Derenčinović (PFZG); dr. sc. Marta Zorko (FPZ) i dr.) omogućila je kvalitetnu raspravu i samim time ovaj studentski projekt dobio je još više na svom značaju.

Kongres se održao u listopadu i bio podijeljen u tri tematske jedinice koje su se obrađivale kroz tri dana trajanja Kongresa. Prvi dan osmišljen je kao upoznavanje s međunarodnim sukobima, uzrocima koji dovode do sukoba, povijesnim pregledom ključnih međunarodnih sukoba te upoznavanje s NATO-om. Drugi dan posvećen je problematici pravne regulacije ratovanja te temi međunarodnog sudovanja nad ratnim pothvatima, kao i upoznavanju studenata s vjerskim ratovima, terorizmom i cyber ratovanjem. Treći dan na red dolazi zaštita ljudskih prava u ratu.

U Kongresu je sudjelovalo oko 130 studenta među kojima su bili studenti svih pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj (no naravno najviše upravo sa zagrebačkog Pravnog fakulteta), kao i studenti ostalih fakulteta zainteresiranih za ovu tematiku.