Kongres

3. Kongres studenata prava

Kongres studenata prava treći je put održan pod nazivom „Međunarodne migracije, izbjegličko pravo i bezdržavjanstvo“, u razdoblju od 12. – 14. listopada 2011. u Vijećnici Pravnog fakulteta u Zagrebu. Kongres se održao pod visokim  pokroviteljstvom UNHCR-a (UN-ove agencije za izbjeglice) i na njemu je sudjelovalo otprilike stotinu studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ovaj Kongres […]

2. Kongres studenata prava i medicine

Ponukan uspjehom 1. Kongresa organiziran je i 2. Kongres studenata prava, no ovog puta u suradnji sa Studentskim zborom Medicinskog fakulteta u Zagrebu, pod nazivom „ Pravo i medicina pred izazovima bioetike“. Kongres se održavao kroz tri dana, od 13. do 15. listopada 2010. godine. Prvog dana Kongresa razgovaralo se o mnogim temama, kao npr. […]

1. Kongres studenata prava

Sada već višegodišnja tradicija Udruge pravnik započela je upravo 1. Kongresom studenata prava kao studentska inicijativa uz potporu Udruge, pod nazivom „ Instrumenti zaštite ljudskih prava u Republici Hrvatskoj“. Kongres  se održao od 6. do 8. Svibnja 2009. godine te je ugostio mnoge poznate ličnosti i vrsne pravne stručnjake, iz Hrvatske i inozemstva. Prvog dana […]