1. Kongres studenata prava

Sada već višegodišnja tradicija Udruge pravnik započela je upravo 1. Kongresom studenata prava kao studentska inicijativa uz potporu Udruge, pod nazivom „ Instrumenti zaštite ljudskih prava u Republici Hrvatskoj“.

Kongres  se održao od 6. do 8. Svibnja 2009. godine te je ugostio mnoge poznate ličnosti i vrsne pravne stručnjake, iz Hrvatske i inozemstva. Prvog dana pod temom „ Nacionalni instrumenti zaštite ljudskih prava“ govorilo se o stanju zaštite ljudskih prava u Hrvatskoj, pri čemu su svoja mišljenja iznijeli prof. dr. sc. Ivan Šimonović, pomoćnik Glavnog tajnika UN za zaštitu ljudskih prava te prof. dr. sc. Jasna Omejec, predsjednica Ustavnog suda u Republici Hrvatskoj te gosp. Jurica Malčić, pučki pravobranitelj. Poseban gost, u suradnji s Ujedinjenim narodima, bio je gosp. Wilfried Buchhorn, predstavnik Visokog povjerenstva UN-a za izbjeglice u Republici Hrvatskoj.

 

Pod temom „Regionalni instrumenti zaštite ljudskih prava“, koja je obrađena drugog dana Kongresa, raspravljalo se o instrumentima zaštite ljudskih prava u Europskoj uniji te pred Europskim sudom za ljudska prava, a predavači su bili prof. dr. sc. Siniša Rodin, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu, gđa. Štefica Stažnik, zastupnica Vlade RH pred Europskim sudom za ljudska prava te drugim sudovima EU te odvjetnica gđa. Lovorka Kušan. O temi „ Međunarodnopravni aspekti zaštite ljudskih prava“ govorilo se na trećem danu Kongresa, a gosti predavači su bili prof. dr. sc. Budislav Vukas, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu te dr. Sc. Dubravka Šimonović, članica UN Odbora za uklanjanje diskriminacije žena.

 

Izniman uspjeh prvog Kongresa i velika zainteresiranost za isti otvorila je vrata stvaranju nove tradicije te se pokazalo da su studenti, ne samo Pravnog fakulteta već i drugih društvenih i humanističkih znanosti, otvoreni za proširivanje znanja i vještina na one koje nisu sadržane u redovitom curriculumu pravnog obrazovanja.