7. Kongres: Gospodarski kriminalitet

12188791_1914666568758491_1332264139_nProšli tjedan se na Pravnom fakultetu u Zagrebu u organizaciji studentske udruge Pravnik održao 7. Kongres studenata prava pod naslovnom temom „Gospodarski kriminalitet“. Tijekom tri dana sto sudionika kongresa je imalo priliku slušati izlaganja i diskutirati sa pravnim stručnjacima o različitim aspektima gospodarskog kriminaliteta – kriminalističkom, ekonomskom, međunarodnom i dr.

12192664_1914666578758490_765892777_oNakon službenog otvaranja kongresa od strane dekanice Pravnog fakulteta u Zagrebu prof. dr. sc. Dubravke Hrabar i prodekana za međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Davora Derenčinovića, o detaljima rada u kriminalističkim istragama gospodarskih kaznenih djela te dosadašnjem iskustvu govorili su gđa. Adrijana Bago, voditeljica Službe za gospodarski kriminalitet i korupciju MUP-a te g. Tonći Petković, zamjenik Ravnateljice USKOK-a. Posebno je istaknut trend koruptivnog ponašanja u jedinicama lokalne samouprave, uspješna domaća i međunarodna suradnja u otkrivanju gospodarskog kriminaliteta te potreba daljnjeg rada na jačanju integriteta, odgovornosti i transparentnosti u javnom i privatnom sektoru.

Prof. Mladen Vedriš sa Katedre za ekonomske znanosti Pravnog fakulteta u Zagrebu se svojim predavanjem dotaknuo povezanosti i utjecaja gospodarskog kriminaliteta na konkurenost i ekonomski rast RH. Kao glavne smjernice rada prema poboljšanju je istaknuo potrebu veće efikasnosti, političke stabilnosti i transparentno zakonodavstvo.

12185885_1914666615425153_833415257_oDr. sc. Marta Dragičević Prtenjača sa Katedre za kazneno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu obrazložila je problematiku korupcije u javnim službama, dok je sudac Damir Kos sa Vrhovnog suda RH održao predavanje o oduzimanju koristi ostvarene kaznenim djelom. Na temelju primjera iz prakse i dugogodišnjeg iskustva, sudionici kongresa su od suca Kosa saznali kako se protupravno stečena imovina prikriva, koji su mogućnosti i prepreke njezina oduzimanja te problemi s kojima se suci susreću pri utvrđivanju i odlučivanju o takvoj imovini.

12188507_1914666632091818_868750225_nKao poseban predavač na ovogodišnjem Kongresustudenata prava gostovao je prof. dr. sc. John Vervaele sa Sveučilišta u Utrechtu, predsjednik Međunarodnog udruženja za kazneno pravo. Kao cijenjeni međunarodni stručnjak za ekonomsko, kazneno i kazneno procesno pravo, prof. Vervaele se svojim predavanjem dotaknuo pitanja istražuju li europske zemlje transnacionalni gospodarski kriminal. Na stvarnim primjerima gospodarskog kriminaliteta na globalnoj razini istaknuo je neke nedostatke trenutnog odnosa država prema procesuiranju i kažnjavanju međunarodnih gospodarskih kaznenih djela, a osobito razlike u postupanju između SAD-a i Europe glede njihovog suzbijanja.

12190489_1914666692091812_1321112452_o

Posljednji dan kongresa održana je tribina na kojoj su sudjelovali predstavnici svih strana kaznenog postupka – Glavni državni odvjetnik RH Dinko Cvitan, odvjetnica Laura Valković te sudac Oliver Mittermayer sa Županijskog suda u Zagrebu.

Panelisti su poveli veoma zanimljivu diskusiju o praktičnim aspektima rada na kaznenim djelima gospodarskog kriminaliteta, pri čemu su istakli prednosti i nedostatke trenutnog zakonskog uređenja, kao i izazove sa kojima se susreću u svojem radu. Glavni državni odvjetnik RH Cvitan je naglasio važnost proaktivnog pristupa, multidisciplinarnosti te međunarodne suradnje na otkrivanju i suzbijanju gospodarskog kriminaliteta u RH. Kao poseban problem istaknuta je kompleksnost takvih slučajeva i rada na njima, iscrpna dokumentacija, potreba specijalnih znanja te nužna dugotrajnost istraga gospodarskih kaznenih djela. Odvjetnica Valković je iz perspektive obrane potvrdila i neke teze Glavnog državnog odvjetnika RH, a posebno je istaknula nedostatke pripremnog ročišta u kaznenom postupku, kao i problem obilne dokumentacije i dugotrajnosti postupka za gospodarska kaznena djela. Sudac Mittermayer je uspješno izložio sudačku perspektivu rada na gospodarskom kriminalitetu, pri čemu je problem obilnosti spisa istaknut i kao veliki problem za samog suca. Kao najbitnija načela za vođenje kaznenog postupka o gospodarskim kaznenim djelima prepoznata su načela kontinuiteta, konkretnosti i legaliteta, a poseban naglasak je stavljen na potrebu pravičnog suđenja i nužnu presumpciju nevinosti optuženika. Kao elemente uspješnog kaznenog postupka panelisti su istaknuli brzo procesuiranje, uz maksimalnu zaštitu ljudskih prava te realnu mogućnost suda da donese svoju odluku na temelju kvalitetnih dokaza.

Tema gospodarskog kriminaliteta je izazvala velik interes ne samo studenata Pravnog fakuleteta u Zagrebu, već i drugih fakuleteta u RH, ali i diplomiranih pravnika. Cilj kongresa je bila analiza i osvješćivanje ozbiljnosti gospodarskog kriminaliteta te njegovih posljedica. Zaključeno je kako su upravo razumijevanje problematike i pravilna reakcija na sve učestalija gospodarska kaznena djela ključne pretpostavke ostvarenja društvenog prosperiteta.