Članovi

Upravni odbor

Lina Helebrant (predsjednica Udruge)

Nikol Čengić (potpredsjednica za studentske aktivnosti)

Elvis Jašarević (potpredsjednik za financije i marketing)

Luka Obrazović (tajnik)

 

Nadzorni odbor

Mario Jerak

Lucija Pocrnić

Kristian Perković

Uredništvo časopisa

Karlo Kožina (glavni urednik časopisa „Pravnik“)

Jasmina Đapo (zamjenica glavnog urednika časopisa „Pravnik“)

 

Pravnikova stručna praksa

Ivan Mihaliček (Voditelj pravnikove stručne prakse)

Rebeka Matoković

 

Članovi

Augustinović Iva
Bagarić Matej
Bitanga Ivana
Čengić Nikol
Đapo Jasmina
Franić Lora
Gerić Jelena
Gorišek Maja
Gregorić Ana
Helebrant Lina
Hohnjec Mladen
Jakovljević David
Janiška Hana
Jašarević Elvis
Jerak Mario
Kavurčić Dora
Kovač Morana
Kožina Karlo
Kušurin Iva
Markić Fran
Marušić Ana
Matoković Rebeka
Mavriček Martin
Mesarek Ana
Mihaliček Ivan
Orečić Josipa
Pocrnić Lucija
Softić Marin
Šolić Lara
Trampuž Lana
Zdilar Adrijana