Članovi

Upravni odbor

Mario Jerak (predsjednik Udruge)

Ivana Bitanga (potpredsjednica za studentske aktivnosti)

Mladen Hohnjec (potpredsjednik za financije i marketing)

Marin Softić (tajnik)

Uredništvo

Ana Marušić (glavna urednica časopisa „Pravnik“)

Lara Šolić (zamjenica glavne urednice časopisa „Pravnik“)

Pravnikova stručna praksa

Hana Janiška(Voditeljica pravnikove stručne prakse)

Lucija Pocrnić

Ivan Mihaliček

Članovi

Augustinović Iva
Bagarić Matej
Bitanga Ivana
Burić Mario Dominik
Buzatović Zrinka
Čengić Nikol
Đapo Jasmina
Franić Lora
Gerić Jelena
Gorišek Maja
Gregorić Ana
Helebrant Lina
Hohnjec Mladen
Jakovljević David
Janiška Hana
Jašarević Elvis
Jerak Mario
Kajtazi Martina
Kanački Gabriela Anna
Kavurčić Dora
Kovač Morana
Kožina Karlo
Kujundžić Lucija
Kušurin Iva
Ljilja Marija
Marijanović Marijeta
Markić Fran
Marušić Ana
Matoković Rebeka
Mavriček Martin
Mesarek Ana
Mesić Marina
Mihaliček Ivan
Orečić Josipa
Pocrnić Lucija
Radoš Krešimir
Softić Marin
Stošić Tonći
Šolić Lara
Švalek Hrvoje
Trampuž Lana
Zdilar Adrijana
Zubić Petar