Članovi

Upravni odbor

Mario Jerak (predsjednik Udruge)

Iva Augustinović (potpredsjednica za studentske aktivnosti)

Mladen Hohnjec (potpredsjednik za financije i marketing)

Marin Softić (tajnik)

Uredništvo

Ana Marušić (glavna urednica časopisa „Pravnik“)

Lara Šolić (zamjenica glavne urednice časopisa „Pravnik“)

Članovi

Iva Augustinović

Matej Bagarić

Valentina Beg

Ivana Bitanga

Zrinka Buzatović

Martina Divić

Jasmina Đapo

Danijela Đekić

Lora Franić

Jelena Gerić

Maja Gorišek

Lina Helebrandt

Monika Hranjec

David Jakovljević

Mario Jerak

Filip Jerković

Martina Kajtazi

Ana Korenić

Morana Kovač

Karlo Kožina

Iva Kušurin

Sara Lacko

Marijeta Marijanović

Ana Marušić

Katja Mataija

Rebeka Matoković

Ana Mesarek

Marina Mesić

Ivan Mihaliček

Magdalena Momčinović

Tea Ostroški

Lucija Pocrnić

Krešimir Radoš

Marin Softić

Stjepan Šikorinja

Lara Šolić

Hrvoje Švalek

Lana Trampuž

Zrinka Vidošević

Ivona Vidović

Petar Zubić

Tanja Župan

Zrinka Žužul