Upute za slanje radova

Adresa na koju možete poslati radove i upite: urednistvo.pravnik@gmail.com

Radovi se zaprimaju tijekom cijele godine.