STIPENDIJE ZAKLADE ZLATKO CRNIĆ – POSTDIPLOMANTIMA

ZAKLADNO VIJEĆE RASPISUJE

natječaj za dodjelu

STIPENDIJE ZAKLADE ZLATKO CRNIĆ – POSTDIPLOMANTIMA

I. Natječaj se raspisuje za dodjelu 1 (jedne) stipendije studentima poslijediplomskog specijalističkog i doktorskog studija iz područja građanskog, trgovačkog, upravnog, europskog, međunarodnog ili financijskog prava na pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj.

II. Pravo na dodjelu Stipendije imaju polaznici, ne stariji od 35 godina:

▪ ako su na sveučilišnom studiju za magistra prava (ili na dodiplomskom studiju) imali prosjek ocjena 4,0 ili više,

▪ ako poznaju barem jedan svjetski jezik do te mjere da se mogu uspješno služiti stručnom i znanstvenom literaturom,

▪ ako sami plaćaju školarinu za poslijediplomski studij,

▪ ako imaju dvije preporuke istaknutih pravnika, osobito sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika i redovitih profesora pravnih znanosti.

III. Stipendija se sastoji u plaćanju školarine za poslijediplomski studij.

Stipendija za plaćanje školarine za I. (prvi) i II. (drugi) semestar isplaćuje se fakultetu na temelju potvrde o upisu; za III. (treći), IV. (četvrti), V. (peti) i VI. (šesti) semestar osim potvrde o upisu sukladno Pravilniku o poslijediplomskom studiju treba priložiti i potvrdu fakulteta da je kandidat položio najmanje 30% (za III.), 50% (za IV.), 70% (za V.) odnosno 90% (za VI. semestar) odslušanih predmeta, sve uz ispunjenje i ostalih obveza prema studiju (izrada obveznih seminarskih radnji).

IIII. Zahtjevu valja priložiti:

▪ potvrdu o upisu, položenim ispitima i ispunjenju ostalih obveza prema studiju i o visini školarine,

▪ potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena na dodiplomskom studiju,

▪ dvije preporuke istaknutih pravnika.

Natječaj i zahtjev nalaze se na internetskim stranicama Zaklade www.zakladazlatkocrnic.hr

V. Zahtjev zajedno s dokazima treba poslati preporučeno na adresu:

ZAKLADA ZLATKO CRNIĆ, 10000 ZAGREB, Trg N. Š. Zrinskog 5

do 10. studenoga 2017. godine.

Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u obzir.

VI. O rezultatu natječaja svi će kandidati biti obaviješteni u roku od 15 dana nakon isteka roka za prijavu.

Nezadovoljni kandidat ima pravo prigovora Zakladnom vijeću u roku od 3 dana od primitka obavijesti. Prigovor se šalje poštom preporučeno na adresu Zaklade.

VII. Stipendist i Zaklada zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Predsjednik Zakladnog vijeća:

dr. sc. Danko Špoljarić

STIPENDIJE ZAKLADE ZLATKO CRNIĆ

ZAKLADNO VIJEĆE RASPISUJE

natječaj za dodjelu

STIPENDIJE ZAKLADE ZLATKO CRNIĆ

I. Natječaj se raspisuje za akademsku godinu 2017./2018.

Pravo na dodjelu stipendije imaju svi studenti II., III., IV. i V. godine studija na sveučilišnom studiju za magistra prava na svim pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj koji nisu stariji od 26 godina:

▪ ako nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija i

▪ ako im je prosjek ocjena iz položenih ispita u dosadašnjem studiju 4,0 ili više. Prosjek ocjena predstavlja broj koji se dobije kada se zbroj ocjena položenih ispita do početka akademske godine u kojoj se dodjeljuje stipendija podijeli s brojem svih predmeta koje je kandidat odslušao u dosadašnjem tijeku studija.

II. Kandidati se vrednuju u skladu s Pravilnikom o stipendiranju i to na način da se boduje uspjeh u studiju, znanstveni ili stručni rad iz polja prava, nagrada dekana ili rektora (osim za uspjeh u studiju) i odgovarajuća međunarodna ili druga nagrada za osvojeno jedno od prva tri mjesta, vezana uz pravni studij, što se dokazuje ispravom ustanove ili organizatora natjecanja.

III. Zaklada dodjeljuje ukupno 10 stipendija, pri čemu po jednu stipendiju financira Hrvatska odvjetnička komora, Hrvatska javnobilježnička komora, Odvjetnička društva iz Zagreba Žurić i partneri, Sučević i Partneri, Porobija & Porobija, Hanžeković & Partneri, Grgić & Partneri, Kallay & Partneri, Odvjetničko društvo iz Rijeke Vukić i partneri, te trgovačka društva Atlantic grupa d.d. i Ina – Industrija nafte d.d.

IIII. Visina stipendije iznosi 1.200,00 kn mjesečno (listopad – srpanj).

V. Zahtjev se podnosi na obrascu koji se dobije u Dekanatu fakulteta ili u Upravi Zaklade, a može se naći, kao i sam natječaj, i na internetskim stranicama Zaklade www.zakladazlatkocrnic.hr . Zahtjevu se prilaže: potvrda fakulteta o upisu, fotokopija indexa i potvrda fakulteta o prosjeku ocjena.

Kandidat je dužan priložiti i druge dokaze (o opravdanosti ponavljanja godine, znanstvenostručnim radovima, nagradama) ako u zahtjevu traži da se uzmu u obzir.

VI. Zahtjev zajedno s dokazima treba poslati preporučeno na adresu:

ZAKLADA ZLATKO CRNIĆ, 10000 ZAGREB, Trg N. Š. Zrinskog 5

do 20. listopada 2017. godine.

Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u obzir.

O rezultatu natječaja svi će kandidati biti obaviješteni u roku od 15 dana nakon isteka roka za prijavu.

Nezadovoljni kandidat ima pravo prigovora Zakladnom vijeću u roku od 3 dana od primitka obavijesti. Prigovor se šalje poštom preporučeno na adresu Zaklade.

VII. Stipendist i Zaklada zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Predsjednik Zakladnog vijeća:

dr. sc. Danko Špoljarić

9. Kongres studenata prava

Nacionalni i međunarodni aspekti poslovnog prava

Ovogodišnji će se Kongres održati deveti put za redom od 18. do 20. listopada 2017. pod nazivom „Nacionalni i međunarodni aspekti poslovnog prava“. Treba istaknuti kako je ovaj, 9. Kongres pod službenim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović. To je svakako dodatna potvrda izvrsnosti i profesionalnosti našeg projekta. Tema ovogodišnjeg Kongresa prije svega je vrlo opširna i sadržajna. Ona ulazi u brojne pore modernog poslovanja kako na generalnoj, tako i na jednoj subordiniranoj razini. Problemi poslovanja u današnje vrijeme su golemi, a pravna regulativa nosi ključan doprinos u rješavanju. Također, svijet u 21. stoljeću prate brojne i velike promjene. One se očituju i na poslovnom planu, u vidu novih, drugačijih oblika poslovnih organizacija preko uloge bankarskog sustava do zaštite koncepta tržišnog natjecanja i restrukturiranja. Tijekom tri dana, mnogobrojni će etablirani, domaći i strani predavači, od sveučilišnih profesora, preko pravnih praktičara pa sve do zaposlenika u državnim i međunarodnim institucijama, održati niz predavanja i okruglih stolova kroz koje će se studenti imati priliku pobliže upoznati s raznim temama koje se tiču poslovnog prava i općenito suvremenog poslovanja sagledanih iz pravne, ekonomske i političke perspektive.Uskoro ćemo objaviti detaljan program te će biti otvorene prijave za Kongres stoga pratite našu Facebook i web stranicu.

Poziv na promociju 101. broja časopisa Pravnik

Poziv na promociju 101. broja časopisa Pravnik 

Već 50 godina, Udruga Pravnik u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu izdaje časopis „Pravnik“.

Osnovna svrha izdavanja časopisa je objavljivanje najboljih studentskih, stručnih i znanstvenih radova pravne i društvene tematike, ne samo studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu, već radova studenata sa svih Sveučilišta u Republici Hrvatskoj. Pozivamo Vas da nam se pridružite na promociji 101. broja!

U ovom broju donosimo intervju s dipl. iur. Tonkom Jerak Bajić, a in honorem posvećujemo prof. dr. sc. Šefku Kurtoviću. Razmišljanja autora radova ovoga se puta ponajviše temelje na specifičnostima građanskog, obiteljskog, kaznenog te radnog i socijalnog prava. Uredništvo časopisa dodijelit će „Nagradu Pravnik“ za najbolji studentski rad. Pridružite nam se 15. svibnja 2017. u 18 h u Vijećnici Pravnog fakulteta (Trg maršala Tita 14, II. kat).Od jubilarnog 100. broja Pravnik ima novi izgled!

Grafički dizajn naslovnice izradio je Ivan Stanišić, student Akademije likovnih umjetnosti

10. natječaj za “Pravnikovu stručnu praksu”

U Zagrebu, 11. ožujka 2017. godine, 

Udruga Pravnik objavljuje:

 

NATJEČAJ

za „Pravnikovu stručnu praksu“

 

Opći dio

Predmet i svrha natječaja

(1) Projekt „Pravnikova stručna praksa“ izvorni je projekt Udruge Pravnik. Cilj projekta je omogućiti studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu posredništvo između studenata i odvjetničkih ureda, odvjetničkih društava ili trgovačkih društava s organiziranim pravnim službama (korporativno odvjetništvo) te s drugim poduzećima.

(2) Kroz period obavljanja prakse, student se individualnim mentorstvom pobliže upoznaje s praktičnim dijelom pravne struke, kao i s pojedinom granom prava kojom se odvjetnički ured ili društvo bave.

(3) Kako rano upoznavanje i usmjeravanje u pojedine grane prava nužno dovodi do povećanja stručnosti i kvalitete određenog područja prava, krajnji cilj projekta „Pravnikova stručna praksa“ jest unaprjeđenje pravne struke u Republici Hrvatskoj.

 

Vrijeme trajanja stručne prakse

(1) Vrijeme trajanja stručne prakse je u pravilu tri mjeseca, osim ako pod uvjetima pojedinog ureda ili u individualnom dogovoru s uredom nije drugačije određeno.

 

Sadržaj stručne prakse

(1) Tijekom obavljanja stručne prakse, student će kroz mentorski odnos steći znanje i iskustvo u području prava kojim se mentor podrobnije bavi.

(2) Zadaci studenta mogu se sastojati u pisanju podnesaka, žalbi, odlaženju na ročišta u pratnji i slično, sve u individualnom dogovoru s mentorom.

(3) Stručna praksa u pravilu nije plaćena, osim ako drugačije nije predviđeno u Posebnom dijelu natječaja u opisu pojedinog ureda ili društva.

 

Sudionici natječaja

(1) Natječaju mogu pristupiti svi studenti 3., 4. i 5. godine studija Pravnog fakulteta u Zagrebu koji uz navedene opće uvjete, zadovoljavaju i posebne uvjete navedene u opisu pojedinog odvjetničkog ureda ili društva.

 

Sadržaj prijave

(1) Prijava za natječaj treba sadržavati ime i prezime kandidata, godinu studija, životopis te listu ureda u kojima kandidat želi odrađivati praksu.

(2) U prijavi je dozvoljeno navesti najviše tri ureda u kojima kandidat želi odrađivati praksu. Uredi moraju biti poredani prema prioritetu.

(3) Prijave čiji sadržaj ne udovoljava uvjetima iz stavka 1 i 2 ovog članka, neće se uzimati u obzir.

(4) Ukoliko pojedini odvjetnički ured ili društvo postavlja dodatne uvjete, potrebno je istaknuti u prijavi da kandidat udovoljava i tim uvjetima.

(5) Prijava, uz životopis, šalje se na e-mail adresu: strucna.praksa@gmail.com.
Posebni dio

1. Boost d.o.o.

(1)​Tvrtka Boost d.o.o. pruža savjetodavne usluge domaćim tvrtkama te operativno i logistički pomaže stranim investitorima prilikom pokretanja poslovne aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

(2) ​Praksa u ovom poduzeću namijenjena je studentima 3., 4. i 5. godine.

(3) ​Obavezni uvjet je poznavanje rada na računalu, a osobito rad s Microsoft Office alatima.

(4) ​Posebni uvjet je poznavanje jednog stranog jezika u govoru i pismu – prednost ima engleski jezik.
Odvjetnički uredi i društva

2. Odvjetničko društvo Bardek, Lisac, Mušec, Skoko

(1) ​Odvjetničko društvo se bavi trgovačkim i građanskim pravom te savjetuje pretežno domaće i strane pravne osobe.

(2)​Praksa u ovom uredu namijenjena je studentima 4. i 5. godine studija.

(3) ​Obavezni uvjet je izvrsno poznavanje engleskog i njemačkog jezika.

(4) ​Praksa traje 3 tjedna, a predviđeni period odrađivanja prakse je tijekom srpnja i kolovoza.
3. Odvjetničko društvo Bradvica, Marić, Wahl Cesarec

(1) ​Odvjetničko društvo bavi se ponajviše trgovačkim pravom i pravom društava. 

(2) ​Praksa u ovom uredu namijenjena je isključivo studentima 4. i 5. godine. 

(3) ​Obvezni uvjeti su poznavanje engleskog jezika i rada na računalu. Prednost će ​imati studenti sa znanjem njemačkog jezika. 

(4) ​Poseban uvjet je da kandidat ima status redovnog studenta.

4. Odvjetnički ured i Ured za mirenje Cikač

(1)​Odvjetnički ured bavi se obiteljskim i nasljednim pravom, te medijacijom.

(2) ​Praksa u ovom uredu namijenjena je isključivo studentima 4. i 5. godine.

(3) ​Kako odvjetnički ured zastupa pravne i fizičke osobe s njemačkog govornog područja, prednost će se dati studentima koji se služe njemačkim jezikom.

 

5. Odvjetnički ured Ana-Marija Gospočić

(1) Odvjetnički ured bavi se ponajviše kaznenim pravom.

(2) Praksa je namijenjena studentima 4. i 5. godine studija.

(3) Posebni uvjeti su položeni ispiti iz kaznenog materijalnog prava, kaznenog procesnog prava i izražen interes za kazneno pravo.

(4) ​Poželjno je da kandidat ima znanje engleskog jezika.
6. Odvjetnički ured Lidija Horvat

(1) ​Odvjetnički ured Lidija Horvat bavi se kaznenim, međunarodnim te ​europskim pravom.

(2) ​Posebni uvjeti su poznavanje engleskog jezika te zainteresiranost za ljudska ​prava i ESLJP.

(3) ​Praksa je namijenjena studentima 3., 4. i 5. godine.

 

7. Odvjetničko društvo Hraste & Partneri

(1) Odvjetničko društvo bavi se ponajviše građanskim i trgovačkim pravom te pravom intelektualnog vlasništva.

(2) Posebni uvjeti su dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu te dobro poznavanje rada na računalu.

 

8. Odvjetnički ured Krehić, Staničić & Gričar 

(1)​Odvjetnički ured se primarno bavi trgovačkim i statusnim, građanskim pravom, pravom tržišnog natjecanja, pravom intelektualnog vlasništva, projektnim financiranjem, telekomunikacijskim, digitalnim i ICT pravom (www.krehiclaw.com). Praksa ureda bazira se na radu s međunarodnim klijentima i odvjetničkim kancelarijama iz CEE regije u pogledu korporativnih predmeta iz navedenih pravnih područja, te zastupanje i vođenje postupaka pred sudovima ne predstavlja dominantnu crtu ureda;

(2)​Praksa u ovom uredu namijenjena je isključivo studentima 4. i 5. godine, po mogućnosti s položenim ispitom iz trgovačkog i statusnog prava;

(3)​Posebni uvjet je aktivno i pasivno odlično poznavanje engleskog jezika, u pismu i govoru;

(4)​Poželjno je da kandidat/kinja ima znanje njemačkog jezika, ali ono nije nužno.

(5) ​Planirano trajanje prakse je mjesec dana.

9. Odvjetničko društvo Lipovšćak i partneri

(1) ​Odvjetničko društvo bavi se ponajviše korporativnim i financijskim pravom.

(2) ​Praksa u ovom uredu namijenjena je isključivo studentima 4. i 5. godine s minimalnim prosjekom ocjena 4,0 te izraženim afinitetom prema trgovačkom i poreznom pravu.

(3) ​Poseban uvjet je izvrsno poznavanje engleskog ili njemačkog jezika.

 

10. Odvjetničko društvo Miljević i Partneri

(1)​Odvjetničko društvo pretežito se bavi kaznenim pravom.

(2)​Praksa je namijenjena studentima 4. i 5. godine studija.

(3)​Planirano trajanje prakse je 3 tjedna.

11. Odvjetnički ured Musulin

(1) ​Odvjetnički ured Musulin bavi se pretežno građanskim pravom, te već više od ​20 godina zastupa u najvećem dijelu fizičke osobe radi ostvarenja njihovih ​prava. Obzirom na sjedište ureda, većina zastupanja u sudskim postupcima ​održava se na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, Općinskom radnom ​sudu u Zagrebu, te Općinskom sudu u Novom Zagrebu, kao i njihovim Stalnim ​službama.

(2) ​Poseban uvjet je izražen interes za rad u odvjetništvu i rad sa strankama, te ​znanje engleskog jezika i rad na računalu.

(3) ​Praksa je namijenjena studentima 3., 4. i 5. ​godine.

(4) ​Duljina trajanja prakse je otprilike 2 mjeseca.

 

12. Odvjetnički ured Pribanić

(1) Odvjetnički ured ponajviše se bavi trgovačkim i radnim pravom, te građanskim pravom.

(2) Praksa je namijenjena isključivo studentima 4. i 5. godine studija.

(3) Poseban uvjet je poznavanje engleskog jezika

(4) Trajanje prakse je minimalno mjesec dana.

(5) Poželjno je iskustvo sa sudjelovanja na Moot Court-u ili Law Academy projektima.

 

13. Odvjetnički ured Skerlev

(1)​Odvjetnički ured pretežito se bavi trgovačkim pravom i pravom društava.

(2)​Poseban uvjet je poznavanje engleskog jezika. 

(3)​Poželjno je da student ima položene ispite iz trgovačkog prava i prava ​društava. 

(4) ​Planirano trajanje prakse je 3 tjedna.

 

14. Odvjetničko društvo Škarica i partneri

(1) Odvjetnički ured bavi se ponajviše građanskim i trgovačkim pravom.

(2) Praksa je namijenjena isključivo studentima 4. i 5. godine studija s položenim ispitom iz građanskog procesnog prava.

(3) Posebni uvjeti su poznavanje engleskog jezika te rad na računalu.

(4) Odrađivanje prakse predviđeno je tijekom ljetnih mjeseci (srpanj i kolovoz).

 

15. Odvjetnički ured Miroslav Vlašić

(1)​Odvjetnički ured Vlašić bavi se kaznenim pravom. 

(2)​Praksa je namijenjena studentima 3., 4. i 5. godine studija.

(3)​Uvjet je poznavanje engleskog jezika i zainteresiranost za kazneno pravo.

16. Odvjetnički ured Vranjican

(1)​Odvjetnički ured Vranjican bavi se kaznenim i građanskim pravom. 

(2)​Praksa je namijenjena studentima 3., 4. i 5. godine studija. 

(3)​Uvjeti su poznavanje engleskog jezika i zanimanje za kazneno i građansko ​pravo. 

(4) ​Poželjno je posjedovanje računala zbog zapisivanja bilješki, no nije uvjet.
17. Odvjetničko društvo Vukina & Partneri

(1) Odvjetničko društvo bavi se pravom intelektualnog vlasništva, građanskim pravom i radnim pravom te trgovačim pravom i ovršnim pravom.

(2) Praksa je namijenjena studentima 4. i 5. godine.

(3) Posebni uvjeti su izražena želja za radom u odvjetništvu, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog jezika.

(4) Praksa traje 2-3 mjeseca, svaki dan po 4h. Termin prakse će se dogovoriti individualno s odabranim kandidatom, ovisno o njezinim/njegovim fakultetskim obvezama.

 

Završne odredbe

(1) Krajnji rok prijave na natječaj je petak 17. ožujka 2017. godine do 23:59 sati.

(2) Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u obzir.