16. natječaj Pravnikove stručne prakse

 

U Zagrebu, 09. ožujka 2020. godine,

Udruga Pravnik objavljuje:

NATJEČAJ
za „Pravnikovu stručnu praksu“

 

Opći dio

Predmet i svrha natječaja

 1. Projekt „Pravnikova stručna praksa“ izvorni je projekt Udruge Pravnik. Cilj projekta je omogućiti studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu posredništvo između studenata i odvjetničkih ureda, odvjetničkih društava ili tvrtki s organiziranim pravnim službama (korporativno odvjetništvo) te s drugim poduzećima.
 2. Kroz period obavljanja prakse, student se individualnim mentorstvom pobliže upoznaje s praktičnim dijelom pravne struke, kao i s pojedinom granom prava kojom se odvjetnički ured, društvo ili tvrtka bave.
 3. Kako rano upoznavanje i usmjeravanje u pojedine grane prava nužno dovodi do povećanja stručnosti i kvalitete određenog područja prava, krajnji cilj projekta „Pravnikova stručna praksa“ jest unaprjeđenje pravne struke u Republici Hrvatskoj.

Vrijeme trajanja stručne prakse

 1. Vrijeme trajanja stručne prakse je u pravilu tri mjeseca, osim ako pod uvjetima pojedinog ureda ili u individualnom dogovoru s uredom nije drugačije određeno.

Sadržaj stručne prakse

 1. Tijekom obavljanja stručne prakse, student će kroz mentorski odnos steći znanje i iskustvo u području prava kojim se mentor podrobnije bavi.
 2. Zadaci studenta mogu se sastojati u pisanju podnesaka, žalbi, odlaženju na ročišta u pratnji i slično, sve u individualnom dogovoru s mentorom.
 3. Stručna praksa u pravilu nije plaćena, osim ako drugačije nije predviđeno u Posebnom dijelu natječaja u opisu pojedinog ureda, društva ili tvrtke.

Sudionici natječaja

 1. Natječaju mogu pristupiti svi studenti 3., 4. i 5. godine studija Pravnog fakulteta u Zagrebu koji uz navedene opće uvjete, zadovoljavaju i posebne uvjete navedene u opisu pojedinog odvjetničkog ureda, društva ili tvrtke.

Sadržaj prijave

 1. Prijava za natječaj treba sadržavati ime i prezime kandidata, godinu studija, životopis te listu ureda u kojima kandidat želi odrađivati praksu.
 2. U prijavi je dozvoljeno navesti najviše tri ureda u kojima kandidat želi odrađivati praksu. Uredi moraju biti poredani prema prioritetu.
 3. Prijave čiji sadržaj ne udovoljava uvjetima iz stavka 1 i 2 ovog članka, neće se uzimati u obzir.
 4. Ukoliko pojedini odvjetnički ured, društvo ili tvrtka postavlja dodatne uvjete, potrebno je istaknuti u prijavi da kandidat udovoljava i tim uvjetima.
 5. Prijava, uz životopis, šalje se na e-mail adresu: strucna.praksa@gmail.com.

 

Posebni dio

I. Trgovačka društva

1. Boost d.o.o

 1. Tvrtka Boost d.o.o. pruža savjetodavne usluge domaćim tvrtkama te operativno i logistički pomaže stranim investitorima prilikom pokretanja poslovne aktivnosti u Republici Hrvatskoj.
 2. Praksom studenti stječu znanja o poslovnim planovima, EU financiranju, ISO normama i uskladama sa zakonskim okvirom.
 3. Praksa u ovom poduzeću namijenjena je studentima 3., 4. i 5. godine.
 4. Praksa je predviđena za kraj travnja/početak svibnja.
 5. Obavezni uvjet je poznavanje rada na računalu, a osobito rad s Microsoft Office alatima.
 6. Posebni uvjet je poznavanje jednog stranog jezika u govoru i pismu – prednost ima engleski jezik.
 7. Za praksu se ne dobivaju ECTS bodovi.
 8. Više informacija o Boost d.o.o. pogledajte na web i Facebook stranici (https://boost.hr/).

 

II. Odvjetnička društva i uredi

 

2. Odvjetničko društvo Kovačević, Prpić, Simeunović

 1. Društvo se pretežito bavi trgovačkim i poslovnim pravom.
 2. Praksa je namijenjena studentima viših godina fakulteta s interesom za trgovačko pravo, pravo društava i rad s klijentima iz gospodarstva.
 3. Izvrsno znanje engleskog jezika, a poželjno je izvrsno ili vrlo dobro znanje njemačkog jezika.
 4. Prednost imaju studenti koji su pokazali neku aktivnost i ambiciju tijekom studija: Erasmus u inozemstvu, Moot Court, studentski poslovi, objave članaka, aktivno članstvo u udrugama i sl.

3. Odvjetničko društvo Krehić & partneri u suradnji s Deloitte Legal

 1. Odvjetnički ured primarno se bavi trgovačkim, statusnim, pravom tržišnog natjecanja, pravom intelektualnog vlasništva, telekomunikacijskim, digitalnim i ICT pravom, zaštitom osobnih podataka i radnim pravom. Praksa ureda bazira se na radu s lokalnim i međunarodnim korporativnim klijentima i u pogledu korporativnih predmeta iz navedenih pravnih područja.
 2. Praksa u ovom uredu pruža mogućnost rada u multidisciplinarnom okruženju, uključujući suradnju s vodećim poreznim i revizorskim stručnjacima.
 3. Praksa je namijenjena studentima viših godina studija, po mogućnosti s položenim ispitima iz trgovačkog prava i prava društava, ali nije nužni uvjet.
 4. Odvjetničko društvo aktivno je angažirano u projektima Hrvatske udruge žena u pravnoj profesiji (www.huzupp.com), koja radi i djeluje u suradnji s velikim brojem hrvatskih i međunarodnih udruga (npr. Europan Women Lawyers Association, Women Bar Association of the State of New York, Law Society of England and Wales), pa se posebno dobrodošle studentice koje imaju interes za rad na projektima ovog tipa.
 5. Okvirni termin početka prakse: po završetku natječaja.

 

4. Odvjetničko društvo Marohnić, Tomek & Gjoić

 1. Odvjetničko društvo bavi se trgovačkim pravom, pravom društva, građanskim i radnim pravom.
 2. Uvjet je dobro poznavanje engleskog jezika.
 3. Minimalno trajanje prakse je 3 mjeseca.
 4. Praksa je simbolično plaćena.
 5. Početak prakse s bilo kojim kalendarskim kvartalom.

5. Odvjetničko društvo Musulin i suradnici

 1. Odvjetničko društvo Musulin i suradnici pruža pravnu pomoć iz područja obveznog, radnog, prekršajnog, kaznenog i upravnog prava. Također, fizičkim i pravnim osobama pružamo pravnu podršku i pomoć u rješavanju sudskih i ostalih sporova, naplatama potraživanja, trgovačkog prava, rješavanja pitanja u vezi nekretnina i ostalim područjima iz područja rada i djelovanja (detaljnije navedeno na online stranici https://www.odvjetnicki-ured-musulin.hr)
 2. Praksa je namijenjena studentima 3., 4. i 5. godine koji imaju izražen interes za rad u odvjetništvu, koji su odgovorni, strpljivi i posvećeni, a koji bi kroz praksu upoznali proces rada.
 3. Duljina trajanja prakse je otprilike 2 mjeseca, uz mogućnost produženja i priznavanja iste kao praktične vježbe za 5 godinu studija.
 4. Prednost imaju studenti koji nisu odrađivali praksu ranije.
 5. Okvirni početak prakse je u travnju.

6. Odvjetničko društvo Rački i kolege

 1. Odvjetničko društvo Rački i kolege j.t.d. ima četiri ureda u Republici Hrvatskoj – sjedište u Zagrebu te pisarnice u Slavonskom Brodu, Poreču i Rijeci. Osim zastupanja fizičkih i pravnih osoba u cijeloj Republici Hrvatskoj, Odvjetničko društvo putem partnerskih ureda omogućuje svojim strankama i pravno zastupanje u inozemstvu – Sloveniji, Austriji, Srbiji, Makedoniji, Bosni i Hercegivini, Njemačkoj i Švicarskoj.
 2. Odvjetničko društvo Rački i kolege j.t.d. bavi se trgovačkim pravom i pravom društava, obiteljskim i nasljednim pravom, naplatom potraživanja, naknadom štete, vlasništvom, upravnim pravom, kaznenim i prekršajnim pravom, poreznim pravom, radnim pravom, intelektualnim vlasništvom i zaštitom osobnih podataka.
 3. Trajanje i početak prakse će se odrediti u dogovoru sa studentom.

7. Odvjetničko društvo Vukina & Partneri

 1. Odvjetničko društvo bavi se pravom intelektualnog vlasništva, građanskim pravom i radnim pravom te trgovačkim pravom i ovršnim pravom.
 2. Praksa je namijenjena studentima 4. i 5. godine.
 3. Posebni uvjeti su izražena želja za radom u odvjetništvu, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog jezika.
 4. Praksa traje 3 mjeseca. Termin prakse i radno vrijeme će se dogovoriti individualno s odabranim kandidatom, ovisno o njezinim/njegovim fakultetskim obavezama.

8. Odvjetnički ured Miroslav Vlašić

 1. Odvjetnički ured Vlašić bavi se pretežito kaznenim pravom.
 2. Praksa je namijenjena studentima 3., 4. i 5. godine.
 3. Uvjet je poznavanje engleskog jezika i zainteresiranost za kazneno pravo.

 

Završne odredbe

 1. Krajnji rok prijave na natječaj je petak 13. ožujak 2020. godine do 23:59 sati.
 2. Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u obzir.