15. natječaj Pravnikove stručne prakse

 

U Zagrebu, 18. studenog 2019. godine,

Udruga Pravnik objavljuje:

NATJEČAJ
za „Pravnikovu stručnu praksu“

Opći dio

Predmet i svrha natječaja

(1) Projekt „Pravnikova stručna praksa“ izvorni je projekt Udruge Pravnik. Cilj projekta je omogućiti studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu posredništvo između studenata i odvjetničkih ureda, odvjetničkih društava ili tvrtki s organiziranim pravnim službama (korporativno odvjetništvo) te s drugim poduzećima.
(2) Kroz period obavljanja prakse, student se individualnim mentorstvom pobliže upoznaje s praktičnim dijelom pravne struke, kao i s pojedinom granom prava kojom se odvjetnički ured, društvo ili tvrtka bave.
(3) Kako rano upoznavanje i usmjeravanje u pojedine grane prava nužno dovodi do povećanja stručnosti i kvalitete određenog područja prava, krajnji cilj projekta „Pravnikova stručna praksa“ jest unaprjeđenje pravne struke u Republici Hrvatskoj.

Vrijeme trajanja stručne prakse

(1) Vrijeme trajanja stručne prakse je u pravilu tri mjeseca, osim ako pod uvjetima pojedinog ureda ili u individualnom dogovoru s uredom nije drugačije određeno.

Sadržaj stručne prakse

(1) Tijekom obavljanja stručne prakse, student će kroz mentorski odnos steći znanje i iskustvo u području prava kojim se mentor podrobnije bavi.
(2) Zadaci studenta mogu se sastojati u pisanju podnesaka, žalbi, odlaženju na ročišta u pratnji i slično, sve u individualnom dogovoru s mentorom.
(3) Stručna praksa u pravilu nije plaćena, osim ako drugačije nije predviđeno u Posebnom dijelu natječaja u opisu pojedinog ureda, društva ili tvrtke.

Sudionici natječaja

(1) Natječaju mogu pristupiti svi studenti 3., 4. i 5. godine studija Pravnog fakulteta u Zagrebu koji uz navedene opće uvjete, zadovoljavaju i posebne uvjete navedene u opisu pojedinog odvjetničkog ureda, društva ili tvrtke.

Sadržaj prijave

(1) Prijava za natječaj treba sadržavati ime i prezime kandidata, godinu studija, životopis te listu ureda u kojima kandidat želi odrađivati praksu.
(2) U prijavi je dozvoljeno navesti najviše tri ureda u kojima kandidat želi odrađivati praksu. Uredi moraju biti poredani prema prioritetu.
(3) Prijave čiji sadržaj ne udovoljava uvjetima iz stavka 1 i 2 ovog članka, neće se uzimati u obzir.
(4) Ukoliko pojedini odvjetnički ured, društvo ili tvrtka postavlja dodatne uvjete, potrebno je istaknuti u prijavi da kandidat udovoljava i tim uvjetima.
(5) Prijava, uz životopis, šalje se na e-mail adresu: strucna.praksa@gmail.com.

Posebni dio

Odvjetnički uredi i društva

1. Odvjetničko društvo Bardek, Lisac, Mušec, Skoko

 • Odvjetničko društvo bavi se pravom društava, trgovačkim pravom, poreznim pravom, kao i drugim granama prava koje čine dio M&A transakcija, projektnog i korporativnog financiranja te restrukturiranja.
 • Praksa u ovom uredu namijenjena je studentima 4. i 5. godine studija, tj. studentima viših godina s interesom za bankarsko i financijsko pravo, transakcije i postupke restrukturiranja.
 • Obavezni uvjet je izvrsno poznavanje engleskog jezika (najmanje razina C1).
 • Prednosti su sudjelovanje na Moot Courtu ili sličnim natjecanjima te redovno studiranje, aktivno članstvo u udrugama ili drugi oblik iznadprosječne aktivnosti tijekom studija.
 • Potreban je položen ispit iz kolegija Trgovačko pravo ili Pravo društava.
 • Predviđeno održavanje prakse je u mjesecima od lipnja do rujna.
 • Trajanje prakse je dva tjedna, uz mogućnost produžetka na dodatna dva tjedna.
 • Mogućnost dogovora o plaćenom stažu.

2. Odvjetničko društvo Hraste & Partneri

 • Odvjetničko društvo bavi se ponajviše građanskim i trgovačkim pravom te pravom intelektualnog vlasništva.
 • Posebni uvjeti su dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu te dobro poznavanje rada na računalu.
 • Trajanje prakse i njen početak nisu unaprijed strogo određeni, održavat će se u popodnevnim satima u dogovoru sa studentom.

3. Odvjetničko društvo Kovačević, Prpić, Simeunović

 • Društvo se pretežito bavi trgovačkim i poslovnim pravom.
 • Praksa je namijenjena studentima viših godina fakulteta s interesom za trgovačko pravo, pravo društava i rad s klijentima iz gospodarstva.
 • Izvrsno znanje engleskog jezika, a poželjno je izvrsno ili vrlo dobro znanje njemačkog jezika.
 • Prednost imaju studenti koji su pokazali neku aktivnost i ambiciju tijekom studija: Erasmus u inozemstvu, Moot Court, studentski poslovi, objave članaka, aktivno članstvo u udrugama i sl.

4. Odvjetničko društvo Škarica i partneri

 • Odvjetnički ured bavi se ponajviše građanskim i trgovačkim pravom.
 • Praksa je namijenjena isključivo studentima 4. i 5. godine studija.
 • Prednost imaju studenti s položenim ispitom iz građanskog procesnog prava.
 • Posebni uvjeti su poznavanje engleskog jezika i rad na računalu.

5. Odvjetničko društvo Vukina & Partneri

 • Odvjetničko društvo bavi se pravom intelektualnog vlasništva, građanskim pravom i radnim pravom te trgovačkim pravom i ovršnim pravom.
 • Praksa je namijenjena studentima 4. i 5. godine.
 • Posebni uvjeti su izražena želja za radom u odvjetništvu, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog jezika.
 • Praksa traje 3 mjeseca. Termin prakse i radno vrijeme će se dogovoriti individualno s odabranim kandidatom, ovisno o njezinim/njegovim fakultetskim obvezama.

6. Odvjetnički ured i Ured za mirenje Adler

 • Odvjetnički ured bavi se obiteljskim i nasljednim pravom te medijacijom.
 • Praksa u ovom uredu namijenjena je isključivo studentima 4. i 5. godine.
 • Prednost će se dati redovnim studentima.
 • Kako odvjetnički ured zastupa pravne i fizičke osobe s njemačkog govornog područja, prednost će se dati studentima koji se služe njemačkim jezikom.

7. Odvjetnički ured Jelena Grbešić

 • Odvjetnički ured Jelena Grbešić bavi se kaznenim, obiteljskim i imovinskim pravom.
 • Praksa je namijenjena studentima 4. i 5. godine.
 • Poželjno je posjedovanje vlastitog računala, no u slučaju nemogućnosti osigurat će ga ured.
 • Uvjeti su poznavanje engleskog jezika i zanimanje za praktičan rad u struci.
 • Trajanje prakse nije unaprijed striktno određeno, kao niti dani i sati održavanja, već će se odrediti u dogovoru sa studentom.

8. Odvjetnički ured Musulin

 • Odvjetnički ured Musulin pruža pravnu pomoć iz područja obveznog, radnog, prekršajnog, kaznenog i upravnog prava. Također, fizičkim i pravnim osobama pruža pravnu podršku i pomoć u rješavanju sudskih i ostalih sporova, naplatama potraživanja, trgovačkog prava, rješavanja pitanja u vezi nekretnina i ostalim područjima iz područja rada i djelovanja (detaljnije navedeno na online stranici Odvjetničkog ureda Musulin: https://www.odvjetnicki-ured-musulin.hr).
 • Praksa je namijenjena studentima 4. i 5. godine koji imaju izražen interes za rad u odvjetništvu, koji su odgovorni, strpljivi i posvećeni.
 • Praktikant mora imati znanje rada na računalu i poznavati rad u Office paketima.
 • Duljina trajanja prakse je otprilike 2 mjeseca, uz mogućnost produženja.
 • Prednost imaju studenti koji nisu odrađivali praksu ranije.

9. Odvjetnički ured Vranjican

 • Ured vodi predmete širokog spektra, od  kaznenih i građanskih, ali i trgovačkih, radnih, obiteljskih i drugih sporova iz gotovo svih grana prava.
 • Praksa u ovom uredu namijenjena je studentima 5. godine. (prednost predstavlja ukoliko su već odslušali sve kolegije, a osobito ukoliko su već položili ispite te su u fazi diplomskog rada)
 • Posebni uvjeti su poznavanje engleskog jezika na razini C te zainteresiranost za uvid u cjelokupno funkcioniranje odvjetničkog ureda, od sastavljanja pravnih dokumenata i pismena do administrativnih poslova izvan ureda, odlaske u nadležne institucije radi obavljanja jednostavnijih zadataka.
 • Donijeti: svoj laptop te bilježnicu ili rokovnik za bilješke.
 • Trajanje i početak prakse dogovara se individualno sa studentom. U pravilu svaki student obavi praksu u trajanju od mjesec dana, a nakon toga ovisno o interesu obje strane za daljnju suradnju, s time da učestalost dolazaka može varirati od jednom tjedno do 3-4 dana u tjednu, ovisno o rasporedu ureda i studenta.

Završne odredbe

(1) Krajnji rok prijave na natječaj je petak 22. studenog 2019. godine do 23:59 sati.
(2) Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u obzir.