14. Natječaj Pravnikove stručne prakse

 

NATJEČAJ

za „Pravnikovu stručnu praksu“

 

Opći dio

 

Predmet i svrha natječaja

 • Projekt „Pravnikova stručna praksa“ izvorni je projekt Udruge Pravnik. Cilj projekta je omogućiti studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu posredništvo između studenata i odvjetničkih ureda, odvjetničkih društava ili tvrtki s organiziranim pravnim službama (korporativno odvjetništvo) te s drugim poduzećima.
 • Kroz period obavljanja prakse, student se individualnim mentorstvom pobliže upoznaje s praktičnim dijelom pravne struke, kao i s pojedinom granom prava kojom se odvjetnički ured, društvo ili tvrtka bave.
 • Kako rano upoznavanje i usmjeravanje u pojedine grane prava nužno dovodi do povećanja stručnosti i kvalitete određenog područja prava, krajnji cilj projekta „Pravnikova stručna praksa“ jest unaprjeđenje pravne struke u Republici Hrvatskoj.

 

Vrijeme trajanja stručne prakse

 • Vrijeme trajanja stručne prakse je u pravilu mjesec dana, osim ako pod uvjetima pojedinog ureda ili u individualnom dogovoru s uredom nije drugačije određeno.

 

Sadržaj stručne prakse

 • Tijekom obavljanja stručne prakse, student će kroz mentorski odnos steći znanje i iskustvo u području prava kojim se mentor podrobnije bavi.
 • Zadaci studenta mogu se sastojati u pisanju podnesaka, žalbi, odlaženju na ročišta u pratnji i slično, sve u individualnom dogovoru s mentorom.
 • Studenti koji planiraju predati molbu za priznavanjem ECTS bodova, dužni su to navesti u prijavi, odnosno najkasnije prilikom intervjua te praksu moraju odraditi prema Pravilniku o studiju Pravnog fakulteta.
 • Stručna praksa u pravilu nije plaćena, no pojedini uredi i društva osiguravaju naknadu po završetku obavljene prakse.

 

Sudionici natječaja

 • Natječaju mogu pristupiti svi studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu koji uz navedene opće uvjete, zadovoljavaju i posebne uvjete navedene u opisu pojedinog odvjetničkog ureda, društva ili tvrtke.

 

Sadržaj prijave

 • Prijava za natječaj treba sadržavati ime i prezime kandidata, kontakt broj, godinu studija, životopis te listu ureda u kojima kandidat želi odrađivati praksu.
 • U prijavi je dozvoljeno navesti najviše tri ureda u kojima kandidat želi odrađivati praksu. Uredi moraju biti poredani prema prioritetu.
 • Prijave čiji sadržaj ne udovoljava uvjetima iz stavka 1. i 2. ovog članka, neće se uzimati u obzir.
 • Ukoliko pojedini odvjetnički ured, društvo ili tvrtka postavlja dodatne uvjete, potrebno je istaknuti u prijavi da kandidat udovoljava i tim uvjetima.
 • Prijava, uz životopis, šalje se na e-mail adresu: strucna.praksa@gmail.com .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posebni dio

 

 

Odvjetnički uredi i društva

Odvjetničko društvo Bardek, Lisac, Mušec, Skoko

 

 • Odvjetničko društvo bavi se trgovačkim i građanskim pravom te savjetuje pretežno domaće i strane pravne osobe.
 • Odvjetničko društvo praksu organizira u dva tima: porezni tim i korporativni tim.
 • Praksa u ovom uredu namijenjena je studentima viših godina fakulteta.
 • Uvjet za obavljanje prakse je poznavanje engleskog jezika (razina C1), poželjno je i znanje njemačkog. Praksa se odvija između travnja i lipnja.

Odvjetnički ured i ured za mirenje Cikač

 

 • Odvjetnički ured bavi se obiteljskim i nasljednim pravom te medijacijom
 • Praksa u ovom uredu namijenjena je isključivo studentima 4. i 5. godine.
 • Prednost će se dati redovnim studentima.
 • Kako odvjetnički ured zastupa pravne i fizičke osobe s njemačkog govornog područja, prednost će se dati studentima koji se služe njemačkim jezikom.

 

 

Odvjetničko društvo Kovačević, Prpić, Simeunović

 

 • Društvo se pretežito bavi trgovačkim i poslovnim pravom.
 • Praksa je namijenjena studentima viših godina fakulteta s interesom za trgovačko pravo, pravo društava i rad s klijentima iz gospodarstva.
 • Izvrsno znanje engleskog jezika, a poželjno je izvrsno ili vrlo dobro znanje njemačkog jezika.
 • Prednost imaju studenti koji su pokazali neku aktivnost i ambiciju tijekom studija: Erasmus u inozemstvu, Moot Court, studentski poslovi, objave članaka, aktivno članstvo u udrugama, i slič

 

Odvjetničko društvo Vukina & Partneri

 

 • Odvjetničko društvo bavi se pravom intelektualnog vlasništva, građanskim pravom i radnim pravom te trgovačkim pravom i ovršnim pravom.
 • Praksa je namijenjena studentima 4. i 5. godine.
 • Posebni uvjeti su izražena želja za radom u odvjetništvu, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog jezika.
 • Praksa traje 3 mjeseca. Termin prakse i radno vrijeme će se dogovoriti individualno s odabranim kandidatom, ovisno o njezinim/njegovim fakultetskim obvezama.

 

Odvjetničko društvo Marohnić, Tomek & Gjoić

 • Odvjetničko društvo bavi se trgovačkim pravom, pravom društva, građanskim i radnim pravom.
 • Praksa je namijenjena isključivo studentima koji imaju položene predmete iz  građanskog prava i građanskog procesa.
 • Posebni uvjeti su poznavanje engleskog jezika i rada na računalu.
 • Prednost će imati studenti sizraženim interesom za poslovanje i savjetovanje trgovačkih društava.
 • Praksa traje od 1.7. do najkasnije 1.11. s mogućnošću zapošljavanja nakon odrađene prakse.

 

Odvjetnički ured Pribanić

 

 • Odvjetnički ured ponajviše se bavi trgovačkim i radnim pravom, te građanskim pravom.
 • Praksa je namijenjena isključivo studentima 4. i 5. godine studija.
 • Poseban uvjet je poznavanje engleskog jezika
 • Trajanje prakse je minimalno mjesec dana.
 • Poželjno je iskustvo sa sudjelovanja na Moot Court-u ili Law Academy projektima.

 

 

Odvjetničko društvo Lipovšćak i partneri

 

 • Odvjetničko društvo bavi se ponajviše korporativnim i financijskim pravom.
 • Praksa u ovom uredu namijenjena je isključivo studentima 4. i 5. godine s minimalnim prosjekom ocjena 4,0 te izraženim afinitetom prema trgovačkom i poreznom pravu.
 • Poseban uvjet je izvrsno poznavanje engleskog ili njemačkog jezika.

 

 

Odvjetničko društvo Batarelo, Dvojković, Vuchetich

 

 • Odvjetničko društvo bavi se pravom društava, trgovačkim pravom, poreznim pravom, kao i drugim granama prava koje čine dio M&A transakcija, projektnog i korporativnog financiranja te restrukturiranja.
 • Stručna praksa namijenjena je studentima 4. i 5. godine studija s minimalnim prosjekom ocjena 4,2.
 • Potrebno je znanje engleskog jezika uz položen ispit iz kolegija trgovačko pravo ili pravo društava.
 • Predviđeno održavanje prakse je u mjesecima srpanj i kolovoz.

 

Odvjetnički ured Ana Bobinac

 

 • Odvjetnički ured bavi se pretežito građanskim pravom, a u manjem intenzitetu i kaznenim.
 • Praksa je namijenjena studentima s izraženim interesom za građansko pravo.
 • Predviđeno trajanje prakse je 1 mjesec, s mogućnošću produžetka.

 

 

Odvjetnički ured Tomislav Valičević

 

 

 • Odvjetnički ured Tomislav Valičević radi u suradnji s austrijskim odvjetničkim društvom Hasch & Partner GmbHte uokviru navedenog partnerstvasurađuje na projektima s međunarodnim elementom, stranim ulaganjima te zastupanju zajedničkih klijenata. Pretežno se bavi trgovačkimpravom, parničnim postupcima i pravnim analizama.
 • Praksa je namijenjena studentima viših godina.
 • Posebni uvjeti su poznavanje engleskog jezika i rada na računalu.
 • Prednost studentima koji se služe njemačkim jezikom.

 

 

Odvjetnički ured Jelena Grbešić

 

 

 • Odvjetnički ured Jelena Grbešić bavi se kaznenim, obiteljskim i imovinskim pravom.
 • Praksa je namijenjena studentima 4. i 5. godine.
 • Poželjno je posjedovanje vlastitog računala , no u slučaju nemogućnosti osigurat će ga ured.
 • Uvjeti su poznavanje engleskog jezika i zanimanje za praktičan rad u struci.
 • Trajanje prakse nije unaprijed striktno određeno, kao niti dani i sati održavanja, već će se odrediti u dogovoru sa studentom.

 

Odvjetnički ured Miroslav Vlašić

 

 

 • Odvjetnički ured Vlašić bavi se kaznenim pravom.
 • Praksa je namijenjena studentima 3.,4. i 5. godine.
 • Uvjet je poznavanje engleskog jezika i zainteresiranost za kazneno pravo.
 • Praksa će se početi odvijati sredinom travnja.

 

 

Odvjetničko društvoBradvica, Marić, Wahl Cesarec

 

 • Odvjetničko društvo bavi se ponajviše trgovačkim pravom i pravom društava.
 • Praksa u ovom uredu namijenjena je isključivo studentima 4. i 5. godine.
 • Obvezni uvjeti su poznavanje engleskog jezika i rada na računalu. Prednost imaju studenti sa znanjem njemačkog jezika.
 • Poseban uvjet je da kandidat ima status redovnog studenta.

 

 

 

Odvjetničko društvo Hraste & partneri

 

 

 • Odvjetničko društvo bavi se ponajvišegrađanskim i trgovačkim pravom te pravom intelektualnog vlasništva.
 • Posebni uvjeti su dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu te dobro poznavanje rada na računalu.
 • Trajanje prakse i njen početak nisu unaprijed strogo određeni,održavat će se u popodnevnim satima u dogovoru sa studentom.

 

 

Odvjetnički ured Krehić i Staničić

 

 

 • Odvjetnički ured se primarno bavi trgovačkim, statusnim, građanskim pravom, pravom tržišnog natjecanja, pravom intelektualnog vlasništva, projektnim financiranjem, telekomunikacijskim, digitalnim i ICT pravom (www.krehiclaw.com). Praksa ureda bazira se na radu s međunarodnim klijentima i odvjetničkim kancelarijama iz CEE regije u pogledu korporativnih predmeta iz navedenih pravnih područja te zastupanje i vođenje postupaka pred sudovima ne predstavlja dominantnu crtu ureda.
 • Praksa u ovom uredu namijenjena jestudentima viših godina, po mogućnosti s položenim ispitom iz trgovačkog prava.
 • Početak prakse u dogovoru sa studentom.
 • Odvjetnički ured je aktivno angažiran u projektima Hrvatske udruge žena u pravnoj profesiji (huzupp.com), koja radi i djeluje u suradnji s velikim brojem hrvatskih i međunarodnih udruga (npr. European Women Lawyers Association, Women Bar Association of the State of New York, Law Society of England and Wales), pa su posebno dobrodošle studentice koje imaju interes za rad na projektima ovog tipa.

 

 

Odvjetnički ured Vranjican

 

 • Odvjetnički ured Vranjican bavi se kaznenim i građanskim pravom.
 • Praksa je namijenjena studentima 5. godine, s 1 do 2 nepoložena ispita.
 • Uvjeti su poznavanje engleskog jezika i zanimanje za praktičan rad u struci.
 • Poželjno je posjedovanje vlastitog računala zbog zapisivanja bilješki, no u slučaju nemogućnosti osigurat će ga ured.
 • Trajanje prakse nije unaprijed striktno određeno. kao niti dani i  sati održavanja, već će se odrediti u dogovoru sa studentom.

 

 

Završne odredbe

 • Krajnji rok prijave na natječaj je utorak, 26. ožujka 2019. do 23:59h.
 • Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u obzir.