13. Natječaj za “Pravnikovu stručnu praksu”

U Zagrebu, 21. studenoga 2018. godine, Udruga Pravnik objavljuje:

 

NATJEČAJ

za „Pravnikovu stručnu praksu“

 

Opći dio

Predmet i svrha natječaja

 1. Projekt „Pravnikova stručna praksa“ izvorni je projekt Udruge Pravnik. Cilj projekta je omogućiti studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu posredništvo između studenata i odvjetničkih ureda, odvjetničkih društava ili tvrtki s organiziranim pravnim službama (korporativno odvjetništvo) te s drugim poduzećima.
 2. Kroz period obavljanja prakse, student se individualnim mentorstvom pobliže upoznaje s praktičnim dijelom pravne struke, kao i s pojedinom granom prava kojom se odvjetnički ured, društvo ili tvrtka bave.
 3. Kako rano upoznavanje i usmjeravanje u pojedine grane prava nužno dovodi do povećanja stručnosti i kvalitete određenog područja prava, krajnji cilj projekta „Pravnikova stručna praksa“ jest unaprjeđenje pravne struke u Republici Hrvatskoj.

 

Vrijeme trajanja stručne prakse

 1. Vrijeme trajanja stručne prakse je u pravilu mjesec dana, osim ako pod uvjetima pojedinog ureda ili u individualnom dogovoru s uredom nije drugačije određeno.

 

Sadržaj stručne prakse

 1. Tijekom obavljanja stručne prakse, student će kroz mentorski odnos steći znanje i iskustvo u području prava kojim se mentor podrobnije bavi.
 2. Zadaci studenta mogu se sastojati u pisanju podnesaka, žalbi, odlaženju na ročišta u pratnji i slično, sve u individualnom dogovoru s mentorom.
 3. Studenti koji planiraju predati molbu za priznavanjem ECTS bodova, dužni su to navesti u prijavi, odnosno najkasnije prilikom intervjua te praksu moraju odraditi prema Pravilniku o studiju Pravnog fakulteta.
 4. Stručna praksa u pravilu nije plaćena, osim ako drugačije nije predviđeno u Posebnom dijelu natječaja u opisu pojedinog ureda, društva ili tvrtke.

 

Sudionici natječaja

 1. Natječaju mogu pristupiti svi studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu koji uz navedene opće uvjete, zadovoljavaju i posebne uvjete navedene u opisu pojedinog odvjetničkog ureda, društva ili tvrtke.

 

Sadržaj prijave

 1. Prijava za natječaj treba sadržavati ime i prezime kandidata, kontakt broj, godinu studija, životopis te listu ureda u kojima kandidat želi odrađivati praksu.
 2. U prijavi je dozvoljeno navesti najviše tri ureda u kojima kandidat želi odrađivati praksu. Uredi moraju biti poredani prema prioritetu.
 3. Prijave čiji sadržaj ne udovoljava uvjetima iz stavka 1. i 2. ovog članka, neće se uzimati u obzir.
 4. Ukoliko pojedini odvjetnički ured, društvo ili tvrtka postavlja dodatne uvjete, potrebno je istaknuti u prijavi da kandidat udovoljava i tim uvjetima.
 5. Prijava, uz životopis, šalje se na e-mail adresu: strucna.praksa@gmail.com.

 

 

Posebni dio

I. Trgovačka društva

1. Boost d.o.o.

 1. Tvrtka Boost d.o.o. pruža savjetodavne usluge domaćim tvrtkama te operativno i logistički pomaže stranim investitorima prilikom pokretanja poslovne aktivnosti u Republici Hrvatskoj.
 2. Praksa u ovom poduzeću namijenjena je studentima 3., 4. i 5. godine.
 3. Obavezni uvjet je poznavanje rada na računalu, a osobito rad s Microsoft Office alatima.
 4. Posebni uvjet je poznavanje jednog stranog jezika u govoru i pismu – prednost ima engleski jezik.
 5. Za praksu se ne dobivaju ECTS bodovi.

 

II. Odvjetnički uredi i društva

2. Odvjetničko društvo Bardek, Lisac, Mušec, Skoko

 1. Odvjetničko društvo se bavi trgovačkim i građanskim pravom te savjetuje pretežno domaće i strane pravne osobe.

a) Porezni tim

 1. Praksa u ovom uredu namijenjena je studentima 4. i 5. godine studija.
 2. Obavezni uvjet je izvrsno poznavanje engleskog jezika (najmanje razina C1).
 3. Poželjan uvjet je sklonost poreznom pravu.
 4. Prednosti su sudjelovanje na Moot Courtu ili sličnim natjecanjima te redovno studiranje.

b) Tim za rješavanje sporova

 1. Praksa u ovom uredu namijenjena je studentima 5. godine studija.
 2. Obavezni uvjet je izvrsno poznavanje engleskog jezika (najmanje razina C1) i  Erasmus na njemačkom jeziku.
 3. Prednosti su sudjelovanje na Moot Courtu ili sličnim natjecanjima te redovno studiranje.

 

3. Odvjetničko društvo Božić, Ilić, Žaja i partneri

 

 1. Odvjetničko društvo bavi se pravom društava, osiguranja i tržišnog natjecanja, kao i trgovačkim, građanskim, stečajnim, radnim i upravnim pravom te domaćim i stranim korporativnim klijentima pruža usluge savjetovanja pri usklađivanju s nacionalnom i europskom pravnom stečevinom te zahtjevima regulatornih tijela, poglavito u postupcima javne nabave, M&A i due diligence postupcima, i to na hrvatskom, engleskom, njemačkom, talijanskom, slovenskom i francuskom jeziku.
 2. Stručna praksa namijenjena je studentima 4. i 5. godine studija.
 3. Potrebno je znanje engleskog jezika u govoru i pismu, samostalan rad u MS Office programima te zanimanje za praktičan rad u struci.
 4. Prednosti su položeni ispiti iz građanskog i trgovačkog prava te prava društava, znanje njemačkog jezika u govoru i pismu, sudjelovanje na Moot Courtu ili sličnim natjecanjima, autorstvo stručnih članaka te redovno studiranje.
 5. Predviđen je angažman 2 (dva) studenta/studentice čija bi se praksa održavala u trajanju od dva mjeseca, opseg angažmana će se određivati u dogovoru sa studentom imajući na umu njegove studentske obveze.

 

4.Odvjetničko društvo Bradvica, Marić, Wahl Cesarec

 

 1. Odvjetničko društvo bavi se ponajviše trgovačkim pravom i pravom društava.
 2. Praksa u ovom uredu namijenjena je isključivo studentima 4. i 5. godine.
 3. Obvezni uvjeti su poznavanje engleskog jezika i rada na računalu. Prednost imaju studenti sa znanjem njemačkog jezika.
 4. Poseban uvjet je da kandidat ima status redovnog studenta.

 

5. Odvjetnički ured i ured za mirenje Cikač

 

 1. Odvjetnički ured bavi se obiteljskim i nasljednim pravom te medijacijom.
 2. Praksa u ovom uredu namijenjena je isključivo studentima 4. i 5. godine.
 3. Prednost će se dati redovnim studentima.
 4. Kako odvjetnički ured zastupa pravne i fizičke osobe s njemačkog govornog područja, prednost će se dati studentima koji se služe njemačkim jezikom.

 

6. Odvjetničko društvo Hraste & partneri

 

 1. Odvjetničko društvo bavi se ponajviše građanskim i trgovačkim pravom te pravom intelektualnog vlasništva.
 2. Posebni uvjeti su dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu te dobro poznavanje rada na računalu.
 3. Trajanje prakse i njen početak nisu unaprijed strogo određeni, održavati će se u popodnevnim satima u dogovoru sa studentom.

 

7. Odvjetnički ured Krehić, Staničić & Gričar

 

 1. Odvjetnički ured se primarno bavi trgovačkim, statusnim, građanskim pravom, pravom tržišnog natjecanja, pravom intelektualnog vlasništva, projektnim financiranjem, telekomunikacijskim, digitalnim i ICT pravom (www.krehiclaw.com). Praksa ureda bazira se na radu s međunarodnim klijentima i odvjetničkim kancelarijama iz CEE regije u pogledu korporativnih predmeta iz navedenih pravnih područja te zastupanje i vođenje postupaka pred sudovima ne predstavlja dominantnu crtu ureda.
 2. Praksa u ovom uredu namijenjena je isključivo studentima 4. i 5. godine, po mogućnosti s položenim ispitom iz trgovačkog prava.
 3. Posebni uvjet je aktivno i pasivno odlično poznavanje engleskog jezika, u pismu i govoru.
 4. Poželjno je da kandidat/kinja ima znanje njemačkog jezika, ali ono nije nužno.
 5. Početak prakse u dogovoru sa studentom.

 

8.Odvjetničko društvo Kovačević, Prpić, Simeunović

 

 1. Društvo se pretežito bavi trgovačkim i poslovnim pravom.
 2. Praksa je namijenjena studentima viših godina fakulteta s interesom za trgovačko odnosno poslovno pravo.
 3. Poželjan je uvjet položeno građansko, građansko procesno, trgovačko i pravo društava.
 4. Prednost imaju studenti koji su pokazali neku aktivnost i ambiciju tijekom studija: Erasmus u inozemstvu, Moot Court, studentski poslovi, objave članaka, aktivno članstvo u udrugama, i slično.

 

9. Odvjetničko društvo Vukina & Partneri

 

 1. Odvjetničko društvo bavi se pravom intelektualnog vlasništva, građanskim pravom i radnim pravom te trgovačkim pravom i ovršnim pravom.
 2. Praksa je namijenjena studentima 4. i 5. godine.
 3. Posebni uvjeti su izražena želja za radom u odvjetništvu, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog jezika.
 4. Praksa traje 2-3 mjeseca, svaki dan po 4h. Termin prakse će se dogovoriti individualno s odabranim kandidatom, ovisno o njezinim/njegovim fakultetskim obvezama.

 

10. Odvjetničko društvo Marohnić, Tomek & Gjoić

 

 1. Društvo se bavi trgovačkim pravom, pravom društva, građanskim i radnim pravom.
  Praksa je namijenjena isključivo studentima koji imaju položene predmete iz  građanskog prava i građanskog procesa.
 2. Posebni uvjeti su poznavanje engleskog jezika i rada na računalu.
 3. Prednost će imati studenti sa izraženim interesom za poslovanje i savjetovanje trgovačkih društava.

 

Završne odredbe

 1. Krajnji rok prijave na natječaj je petak, 30. studenoga do 23:59h.
 2. Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u obzir.