12. Natječaj za “Pravnikovu stručnu praksu”

U Zagrebu, 19. ožujka 2018. godine, Udruga Pravnik objavljuje:

 

NATJEČAJ

za „Pravnikovu stručnu praksu“

 

Opći dio

Predmet i svrha natječaja

 • Projekt „Pravnikova stručna praksa“ izvorni je projekt Udruge Pravnik. Cilj projekta je omogućiti studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu posredništvo između studenata i odvjetničkih ureda, odvjetničkih društava ili tvrtki s organiziranim pravnim službama (korporativno odvjetništvo) te s drugim poduzećima.
 • Kroz period obavljanja prakse, student se individualnim mentorstvom pobliže upoznaje s praktičnim dijelom pravne struke, kao i s pojedinom granom prava kojom se odvjetnički ured, društvo ili tvrtka bave.
 • Kako rano upoznavanje i usmjeravanje u pojedine grane prava nužno dovodi do povećanja stručnosti i kvalitete određenog područja prava, krajnji cilj projekta „Pravnikova stručna praksa“ jest unaprjeđenje pravne struke u Republici Hrvatskoj.

Vrijeme trajanja stručne prakse

 • Vrijeme trajanja stručne prakse je u pravilu mjesec dana, osim ako pod uvjetima pojedinog ureda ili u individualnom dogovoru s uredom nije drugačije određeno.

Sadržaj stručne prakse

 • Tijekom obavljanja stručne prakse, student će kroz mentorski odnos steći znanje i iskustvo u području prava kojim se mentor podrobnije bavi.
 • Zadaci studenta mogu se sastojati u pisanju podnesaka, žalbi, odlaženju na ročišta u pratnji i slično, sve u individualnom dogovoru s mentorom.
 • Studenti koji planiraju predati molbu za priznavanjem ECTS bodova, praksu moraju odraditi prema Pravilniku o studiju Pravnog fakulteta.
 • Stručna praksa u pravilu nije plaćena, osim ako drugačije nije predviđeno u Posebnom dijelu natječaja u opisu pojedinog ureda, društva ili tvrtke.

 

 

Sudionici natječaja

 • Natječaju mogu pristupiti svi studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu koji uz navedene opće uvjete, zadovoljavaju i posebne uvjete navedene u opisu pojedinog odvjetničkog ureda, društva ili tvrtke.

Sadržaj prijave

 • Prijava za natječaj treba sadržavati ime i prezime kandidata, kontakt broj, godinu studija, životopis te listu ureda u kojima kandidat želi odrađivati praksu.
 • U prijavi je dozvoljeno navesti najviše tri ureda u kojima kandidat želi odrađivati praksu. Uredi moraju biti poredani prema prioritetu.
 • Prijave čiji sadržaj ne udovoljava uvjetima iz stavka 1. i 2. ovog članka, neće se

 uzimati u obzir.

 • Ukoliko pojedini odvjetnički ured, društvo ili tvrtka postavlja dodatne uvjete, potrebno je istaknuti u prijavi da kandidat udovoljava i tim uvjetima.
 • Prijava, uz životopis, šalje se na e-mail adresu: praksa@gmail.com.


 

Posebni dio

 

 1. Odvjetničko društvo Batarelo, Dvojković, Vuchetich

 

 • Odvjetničko društvo bavi se pravom društava, trgovačkim pravom, poreznim pravom, kao i drugim granama prava koje čine dio M&A transakcija, projektnog i korporativnog financiranja te restrukturiranja.
 • Stručna praksa namijenjena je studentima 4. i 5. godine studija
 • Potrebno je znanje engleskog jezika uz položen ispit iz kolegija trgovačko pravo ili Pravo društava.
 • Prijava mora sadržavati motivacijsko pismo u kojem navodite zašto želite ovaj ured i što očekujete od ove prakse
 • Predviđeno održavanje prakse je u mjesecima od lipnja do rujna, prema dogovoru.
 1. Odvjetničko društvo Božić, Ilić, Žaja i partneri

 

 • Odvjetničko društvo bavi se pravom društava, osiguranja i tržišnog natjecanja, kao i trgovačkim, građanskim, stečajnim, radnim i upravnim pravom te domaćim i stranim korporativnim klijentima pruža usluge savjetovanja pri usklađivanju s nacionalnom i europskom pravnom stečevinom te zahtjevima regulatornih tijela, poglavito u postupcima javne nabave, M&A i due diligence postupcima, i to na hrvatskom, engleskom, njemačkom, talijanskom, slovenskom i francuskom jeziku.
 • Stručna praksa namijenjena je studentima 4. i 5. godine studija.
 • Potrebno je znanje engleskog jezika u govoru i pismu, samostalan rad u MS Office programima te zanimanje za praktičan rad u struci.
 • Prednosti su položeni ispiti iz građanskog i trgovačkog prava te prava društava, znanje njemačkog jezika u govoru i pismu, sudjelovanje na Moot Courtu ili sličnim natjecanjima, autorstvo stručnih članaka te redovno studiranje.
 • Predviđen je angažman 3 (tri) studenta/studentice čija bi se praksa održavala uzastopno u sljedećim razdobljima (travanj – lipanj, srpanj-rujan, listopad-prosinac) uz opseg angažmana koji će se određivati u dogovoru sa studentom imajući na umu njegove studentske obveze.
 1. Odvjetničko društvo Bradvica, Marić, Wahl Cesarec

 

 • Odvjetničko društvo bavi se ponajviše trgovačkim pravom i pravom društava.
 • Praksa u ovom uredu namijenjena je isključivo studentima 4. i 5. godine.
 • Obvezni uvjeti su poznavanje engleskog jezika i rada na računalu. Prednost imaju studenti sa znanjem njemačkog jezika.
 • Poseban uvjet je da kandidat ima status redovnog studenta.

 


 1. Odvjetnički ured i ured za mirenje Cikač

 

 • Odvjetnički ured bavi se obiteljskim i nasljednim pravom te medijacijom
 • Praksa u ovom uredu namijenjena je isključivo studentima 4. i 5. godine.
 • Prednost će se dati redovnim studentima.
 • Kako odvjetnički ured zastupa pravne i fizičke osobe s njemačkog govornog područja, prednost će se dati studentima koji se služe njemačkim jezikom.
 1. Odvjetnički ured Odvjetnički ured Jelena Grbešić
 • Odvjetnički ured bavi se kaznenim, obiteljskim i imovinskim pravom. Praksa je namijenjena studentima 4. i 5. godine.
 • Uvjeti su poznavanje engleskog jezika i zanimanje za praktičan rad u struci. Poželjno je posjedovanje vlastitog računala, no u slučaju nemogućnosti,
 • osigurat će ga ured.
 • Trajanje prakse nije unaprijed strogo određeno, kao ni dani i sati održavanja, već će se odrediti dogovorno sa studentom.
 1. Odvjetničko društvo Hraste & partneri

 

 • Odvjetničko društvo bavi se ponajviše građanskim i trgovačkim pravom te pravom intelektualnog vlasništva.
 • Posebni uvjeti su dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu te dobro poznavanje rada na računalu.
 1. Odvjetnički ured Krehić, Staničić & Gričar
 • Odvjetnički ured se primarno bavi trgovačkim, statusnim, građanskim pravom, pravom tržišnog natjecanja, pravom intelektualnog vlasništva, projektnim financiranjem, telekomunikacijskim, digitalnim i ICT pravom (www.krehiclaw.com). Praksa ureda bazira se na radu s međunarodnim klijentima i odvjetničkim kancelarijama iz CEE regije u pogledu korporativnih predmeta iz navedenih pravnih područja te zastupanje i vođenje postupaka pred sudovima ne predstavlja dominantnu crtu ureda.
 • Praksa u ovom uredu namijenjena je isključivo studentima 4. i 5. godine, po mogućnosti s položenim ispitom iz trgovačkog prava.
 • Posebni uvjet je aktivno i pasivno odlično poznavanje engleskog jezika, u pismu i govoru.
 • Poželjno je da kandidat/kinja ima znanje njemačkog jezika, ali ono nije nužno.
 • Praksa započinje u lipnju.

 


 

 1. Odvjetničko društvo Kovačević, Prpić, Simeunović
 • Društvo se pretežito bavi trgovačkim i poslovnim pravom.
 • Praksa je namijenjena studentima viših godina fakulteta s interesom za trgovačko odnosno poslovno pravo.
 • Poželjan je uvjet položeno građansko, građansko procesno, trgovačko i pravo društava.
 • Prednost imaju studenti koji su pokazali neku aktivnost i ambiciju tijekom studija: Erasmus u inozemstvu, Moot Court, studentski poslovi, objave članaka, aktivno članstvo u udrugama, i slično.
 1. Odvjetničko društvo Lipovšćak i partneri

 

 • Odvjetničko društvo bavi se ponajviše korporativnim i financijskim pravom.
 • Praksa u ovom uredu namijenjena je isključivo studentima 4. i 5. godine s minimalnim prosjekom ocjena 4.0 te izraženim afinitetom prema trgovačkom i poreznom.
 • Poseban uvjet je izvrsno poznavanje engleskog ili njemačkog jezika.

 

 1. Odvjetničko društvo Marohnić, Tomek & Gjoić

 

 • Društvo se bavi trgovačkim pravom, pravom društva, građanskim i radnim pravom.
 • Praksa je namijenjena isključivo studentima koji imaju položene predmete iz građanskog prava i građanskog procesa.
 • Posebni uvjeti su poznavanje engleskog jezika i rada na računalu.
 • Prednost će imati studenti sa izraženim interesom za poslovanje i savjetovanje trgovačkih društava.
 • Praksa započinje u 6. mjesecu

 

 1. Odvjetnički ured Musulin
 • Odvjetnički ured u pretežnom dijelu zastupa fizičke osobe , a bavi se građanskim i radnim pravom te zastupa stranke u upravnim postupcima i postupcima pred Upravnim sudom.
 • Praksa u ovom uredu namijenjena je studentima 3., 4. i 5. godine.
 • Duljina trajanja prakse je otprilike 2 mjeseca.
 • Poseban uvjet je izražen interes za rad u odvjetništvu i rad sa strankama te znanje engleskog jezika i rad na računalu, a prednost imaju studenti koji nisu odrađivali praksu ranije.


 

 1. Odvjetničko društvo Škarica i partneri
 • Odvjetnički ured bavi se ponajviše građanskim i trgovačkim pravom.
 • Praksa je namijenjena isključivo studentima 4. i 5. godine studija.
 • Prednost imaju studenti s položenim ispitom iz građanskog procesnog prava.
 • Posebni uvjeti su poznavanje engleskog jezika i rad na računalu.
 1. Odvjetnički ured Tomislav Valičević

 

 • Odvjetnički ured bavi se trgovačkim i građanskim pravom.
 • Praksa je namijenjena studentima viših godina studija.
 • Prednost će se davati studentima koji dobro poznaju engleski i njemačku jezik. 
 1. Odvjetnički ured Vranjican
 • Odvjetnički ured bavi se kaznenim i građanskim pravom.
 • Praksa je namijenjena studentima 5 godine s 1 do 2 ispita do kraja
 • Uvjeti su poznavanje engleskog jezika i zanimanje za praktičan rad u struci.
 • Poželjno je posjedovanje vlastitog računala zbog zapisivanja bilješki, no u slučaju nemogućnosti osigurati će ga ured.
 • Trajanje prakse nije unaprijed striktno određeno kao niti dani i sati održavanja, već će se odrediti dogovorno sa studentom.
 • Praksa počinje početkom lipnja.

 

 1. Odvjetnički ured Gordan Vuletić

 

 • Odvjetnički ured bavi se građanskim i kaznenim pravom.
 • Ured se također bavi i imovinskim pravom, brakorazvodnim parnicama, ostavinama, kazneno-gospodarskim kriminalom i mnogim drugim područjima.
 • Praksa je namijenjena studentima 3.,4., i 5.godine.
 • Uvjeti su motiviranost i zanimanje za građansko ili kazneno pravo.

 1. Odvjetničko društvo Vukina & Partneri
 • Odvjetničko društvo bavi se pravom intelektualnog vlasništva, građanskim pravom i radnim pravom te trgovačkim pravom i ovršnim pravom.
 • Praksa je namijenjena studentima 4. i 5. godine.
 • Posebni uvjeti su izražena želja za radom u odvjetništvu, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog jezika.
 • Praksa traje 2-3 mjeseca, svaki dan po 4h. Termin prakse će se dogovoriti individualno s odabranim kandidatom, ovisno o njezinim/njegovim fakultetskim obvezama.


 

Završne odredbe

 • Krajnji rok prijave na natječaj je petak, 23. ožujka 2018. do 23:59h.
 • Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u obzir.

 

12. Natjecaj za Pravnikovu strucnu praksu