12. Kongres studenata prava

Udruga Pravnik i ove godine organizira, 12. po redu, Kongres studenata prava pod nazivom “Ars iuris criminalis: od kaznene prijave do pravomoćne presude”. Tradicionalno, Kongres je trodnevni simpozij koji gostovanjem znanstvenika, profesora i stručnjaka obrađuje pravno-politička pitanja.
Ovogodišnja tema je, u najširem smislu, kazneno pravo i kaznenopravni sustav. Sudjelovanjem na Kongresu imati ćete priliku čuti nešto više o povijesti i razvoju kažnjavanja, smrtnoj kazni, sudskoj medicini, sudskoj psihijatriji, pravima zatvorenika, balistici, Državnom odvjetništvu…
Kongres se održava od 7. do 9. listopada 2020. godine u Hrvatskoj gospodarskoj komori na adresi Rooseveltov trg 2. Na našu i vašu žalost, organizacija Kongresa sputana je epidemiološkim mjerama pa je broj studenata u publici drastično smanjen. Prijave uskoro kreću, stoga pratite nas na društvenim mrežama i osigurajte svoje mjesto na Kongresu!