10. Kongres studenata prava

Deseti, jubilarni Kongres studenata prava pod naslovom „ 70 godina Opće deklaracije o ljudskim pravima“ održat će se od 17. do 19. listopada 2018. godine, tradicionalno u organizaciji Udruge Pravnik uz ovogodišnju suradnju s Katedrom za međunarodno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ove godine Kongres se održava pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović. Opća deklaracija neosporno predstavlja veliku prekretnicu u pogledu zaštite ljudskih prava na globalnoj razini. Zbog iznimne važnosti ovog dokumenta 10. Kongres studenata prava bit će posvećen upravo 70. godišnjici njegova donošenja. U tri dana Kongresa nastojat će se obuhvatiti ova široka materija kroz povijesni prikaz nastanka Opće deklaracije, međunarodne organizacije i organe koji su ključni u njezinoj provedbi, globalne te regionalne dokumente koji služe njezinoj realizaciji te praksu sudova i tijela nadležnih za zaštitu ljudskih prava, kako na globalnoj tako i na nacionalnoj razini. Cilj je promotriti zaštitu ljudskih prava kroz prizmu Opće deklaracije o ljudskim pravima, problematizirati dohvat zaštite odnosnih prava te sagledati globalne, regionalne i nacionalne aspekte zaštite ljudskih prava.